Sekcia

Dovolenka na slovenských vodných nádržiach

V čase socializmu boli rekreačné zariadenia na slovenských priehradách plne vyťažené.

FOTO: Zemplínska šírava, ktorá sa tiahne v dĺžke 16 km neďaleko Michaloviec, stala sa pre výborné klimatické podmienky bázou rekreačno-športovej vodnej turistiky. Okrem našich výletníkov teší sa veľkej pozornosti turistov zo ZSSR, ktorí ju využívajú na prvú zastávku u nás. Foto: Archív TASR, autor J.Valko, 22.júla 1971.
FOTO:Rekreačná oblasť Zemplínska Šírava Zemplínska Šírava /okres Michalovce/ rozlohou 33 km2 patrí medzi najväčšie rekreačné oblasti v ČSSR s optimálnou kapacitou 50 tisíc návštevníkov. Rekordná denná návšteva je 110 tisíc rekreantov. Preto OSCR Michalovce /Okresná správa cestovného ruchu/ vyvíja každoročne mimoriadne úsilie na ďalšie vylepšenie služieb v tejto oblasti. V tomto roku pribudla na Šírave nová vyhliadková loď Michalovce, prírodný amfiteáter s 3000 miestami, dobudovaný športový areál i niekoľko stánkov s rýchlym občerstvením. Celkový počet vodných bicyklov, oveľa bezpečnejších ako člny, vzrástol na 250. K podstatnému zlepšeniu stravovania prispelo otvorenie vkusne rekonštruovanej reštaurácie Slnečný lúč a po niekoľkých rokoch znovuotvorenie reštaurácie v autokempingu A. Prenajal ju Mäsový priemysel Humenné a ponúka v nej mäsové špeciality z vlastnej produkcie. Vodný bicykel. Foto: Archív TASR, autor S.Písecký, 27.júla 1989.
FOTO: Leto na Zemplínskej šírave Jednou z najnavštevovanejších turistických oblastí v Československu napriek vážnym nedostatkom je Zemplínska Šírava neďaleko Michaloviec na východnom Slovensku. Celá táto oblasť s vodnou plochou 33,5 km2 má ideálne klimatické podmienky. Pohorie Vihorlatu ju chráni širokým oblúkom pred severnými vetrami a celá táto lokalita patrí do oblasti, kde je najvyššia priemerná ročná teplota s priemernou dĺžkou 2 200 hodín slnečného svitu ročne. Jedným z moderných rekreačno-turistických zariadení je aj espresso Kotva. Foto: Archív TASR, autor J.Valko, 31.júla 1970.
FOTO: Vodné dielo Domaša, neďaleko Vranova, je jedným z miest, ktoré stále viac priťahuje turistov nielen z domova, ale aj z cudziny. Klimatické podmienky a veľká členitosť prírodného prostredia ako aj rozsah vodnej plochy vytvárajú všetky predpoklady pre využitie vodných športov, rybolov, rekreácie a zimnej rekreácie. Dĺžka nádrže je 16 km a jej šírka kolíše v rozmedzí 3-4 kilometrov. Oproti blízkej Zemplínskej šírave má výhodu v tom, že nie je turistami a milovníkmi letnej rekreácie objavená. To vyhovuje športovým rybárom, ktorých je tu v sobotu a nedeľu veľký počet. Celkový pohľad na vodné dielo Domaša. Foto: Archív TASR, autor J.Vako, 6.augusta 1971.
FOTO: Tohtoročné leto praje aj Oravskej priehrade, kde slniečka a teplých dní býva po iné roky trochu menej, ako na ostatnom území Slovenska. Napriek tomu sem návštevníci chodia radi, pretože môžu naozaj plným priehrštím vychutnať čaro letných dní. Pomerne dobrá sieť ubytovacích a stravovacích zariadení, možnosť táborenia, kúpania, člnkovania, jachtingu, rybolovu a prechádzok do peknej okolitej prírody robí z Oravskej priehrady miesto, kde každý nájde uspokojenie svojich záľub, a preto sa sem po čase rád vracia Na mnohých vymedzených miestach majú návštevníci možnosť stanovania. Archív TASR, autor I.Dubovský, 3.augusta 1967.