Sekcia

Rok 1962: Dom kultúry v Novom Meste nad Váhom je sídlom ochotníkov z celého okresu

V modernom kultúrnom dome v Novom Meste nad Váhom, sídle stálej divadelnej ochotníckej scény Trenčianskeho okresu, je stále rušno.

 

     "Súbor mladých z Nového Mesta nad Váhom, ktorý pôsobí na tejto scéne, sústavne nacvičuje a usporadúva divadelné predstavenia, je účinným pomocníkom v rozvoji kultúrneho života v okrese. Medzi častých návštevníkov podujatí stálej ochotníckej scény patria družstevní roľníci z okolia", píše sa v archívnej správe TASR.

Častými návštevníkmi podujatí stálej ochotníckej scény v Novom Meste nad Váhom sú aj družstevní roľníci z okolia. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/15. júna 1962
Jozef Novák pracovník VUMY je v stálej ochotníckej scéne režisérom. Na obrázku pri réžii Filanovej hry Žolík, v novej moderne zariadenej ochotníckej sále. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/15. júna 1962

 

     Začiatky divadelníctva v Novom Meste nad Váhom siahajú do roku 1870. Vtedajší ochotníci uviedli Podolského frašku Kocúrkovský bál. Po prvej svetovej vojne sa znova obnovila divadelná činnosť, vytvorilo sa množstvo spolkov. V roku 1925 vznikol Krúžok divadelných ochotníkov Jozefa Holého, ktorý má v dávnodobej histórii najdlhšie trvanie. V roku 1932 získal Memoriál slovenského divadelného ochotníctva na rok 1933. Počas druhej svetovej vojny prišlo opäť k odmlke, po vojne nastal rozmach divadelnej činnosti, najskôr na školách, potom aj v kultúrnom dome.

     Sprístupnením nového kultúrneho stánku – Domu osvety v roku 1960, dostali divadelní ochotníci zoskupení pri Stálej divadelnej ochotníckej scéne priestory pre svoju umeleckú činnosť. V tomto roku vznikla aj stála divadelná ochotnícka scéna. Popri kolektíve dospelých tu pracoval aj mládežnícky divadelný súbor. 

     V Novom Meste nad Váhom umelecky vyrástli divadelný režisér Roman Polák, herečka Marta Sládečková, rozhlasová a televízna moderátorka Soňa Müllerová, herec Roman Mrázik a iní.