Sekcia

Dokončili ochrannú hrádzu na ľavom brehu rieky Latorica

Veľké vodohospodárske dielo na ľavom brehu rieky Latorica, ktorá preteká juhovýchodným Slovenskom, ochráni od povodní osem tisíc hektárov pôdy.

 

    Ľavobrežná hrádza Latorice bola dokončená 21.novembra 1959, teda o rok skôr ako sa očakávalo podľa harmonogramu prác. Viac ako 20 kilometrov dlhú ochrannú hrádzu stavali pracovníci Inžinierskych stavieb Košice a počas výstavby premiestnili na ochranné valy dovedna 1,68 milióna metrov kubických zeminy.

    „Hrádza ochráni od záplav 8.000 ha pôdy, z ktorej viac ako polovica bude po rekultivácii ornou pôdou. Jej budovatelia bagristi, buldozéristi, majstri a technici oslávili toto svoje víťazstvo na slávnostnom aktíve v Somotore,“ uvádza sa v agentúrnej správe.

 

Výstavba ľavobrežnej hrádze na Latorici

 

 

   Okrem zamestnancov Inžinierskych stavieb sa na slávnostnom stretnutí a oceňovaní pracovníkov zúčastnili aj predstavitelia košického kraja, okresu Kráľovský Chlmec a okolitých obcí, ktorých obyvateľom hrádza prinesie pokojnejší spánok.

    Po ukončení prác na ľavobrežnej latorickej hrádzi následne pokračovala výstavba na pravobrežnej hrádzi, Latorice, kde uzavreli  sedem kilometrov dlhý úsek od sovietskych hraníc po štátnu cestu Kráľovský Chlmec- Veľké Kapušany.

 

     Dokončením tohto úseku protipovodňových opatrení sa tu definitívne ochráni proti záplavám ďalších 5.000 hektárov pôdy v chotároch Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Ruská, Ptrukša a Slemence.