Sekcia

Dlhoročná tradícia zväzarmovského lietania v Nitre

Mesto pod Zoborom sa mohlo vždy pýšiť rozsiahlou zväzarmovskou činnosťou. Jej neoddeliteľnou súčasťou bola činnosť aeroklubu, ktorý sídlil vo Veľkých Janíkovciach.

 

História, ale predovšetkým podmienky na prevádzkovanie lietania a všetkých športov, ktoré súvisia s týmto odvetvím  vytvorili dobré prostredie na vznik Slovenskej leteckej školy Zväzarmu Aeroklubu SSR v Nitre. Bolo to v časoch keď malo zväzarmovské lietanie na Slovensku už 25-ročnú tradíciu.

V Janíkovciach pri Nitre bola k dispozícii trávnatá pristávacia plocha, hangáre, technické zázemie, letecká riadiaca veža. To všetko umožňovalo členom vyhľadávať talenty pre športové bezmotorové lietanie.

 

FOTO: Slovenská letecká škola SÚV Zväzarmu v Nitre-Veľkých Janíkovciach, jediné zariadenie tohto druhu v SSR, oslavuje 15 rokov svojho trvania. Ukážka z výcviku parašutistov predvádzajú členovia Aeroklubu Zväzarmu v Bratislave—Vajnoroch Foto: Archív TASR, autor I.Lužák, 30.októbra 1985.

 

Športovci toto letisko využívali na prípravu pred vrcholnými československými  i medzinárodnými podujatiami, kde reprezentovali jednak svoje kluby či krajinu. Tu sa v máji 1976 pripravovali aj československé reprezentantky Jarmila Pavličičová, Alžbeta Rakusová, Barbora Chalachanová a Blažena Lednárová.

 V roku 1985 oslavovala Slovenská letecká škola SÚV Zväzarmu v Nitre-Veľkých Janíkovciach svoje 15. výročie založenia. V tom čase bola  jediným zariadením tohto druhu na Slovensku.

 

FOTO: Slovenská letecká škola Zväzarmu Aeroklubu SSR v Nitre Sústredenie juniorov využili ako prípravu na majstrovstvá ČSSR aj štyri reprezentantky SSR. Na snímke zľava - Jarmila Pavličičová z Aeroklubu Trnava, Alžbeta Rakusová z Aeroklubu Očová, Barbora Chalachanová z Aeroklubu Ružomberok a Blažena Lednárová z Aeroklubu Bratislava. Foto: Archív TASR, autor J.Kolenčík, 27.mája 1976.

 

„Jej hlavným poslaním je výučba a výcvik inštruktorov pre letecké odbornosti Zväzarmu, príprava brancov - pilotov pre Vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach, výcvik pilotov pre Slovair a v poslednom období aj výučba poslucháčov Katedry leteckej dopravy a spojov v Žiline.,“ uvádza sa v archívnej správe z roku 1985.

Od svojho vzniku do októbra 1985 účastníci odlietali 25 000 letových hodín na bezmotorových, 22 000 na motorových lietadlách. Okrem toho uskutočnili 5 000 zoskokov padákom.

 

 

O frekventantov a účastníkov kurzov sa starajú skúsení inštruktori. Jedným z nich je aj inštruktor, inšpektor a metodik školy Karol Jungmann, ktorý má na svojom konte nalietaných vyše 2 500 hodín na motorových lietadlách a 200 hodín na bezmotorových lietadlách.

 

FOTO: Slovenská letecká škola SÚV Zväzarmu v Nitre-Veľkých Janíkovciach, jediné zariadenie tohto druhu v SSR, oslavuje 15 rokov svojho trvania. Inštruktor, inšpektor a metodik školy Karol Jungmann po ukážke motorového akrobatického lietania. Foto: Archív TASR, autor I.Lužák, 30.októbra 1985.