Sekcia

Rok 1949: Mládež vedie školu

Žiačky dievčenského gymnázia v Bratislave prevzali na tri dni celé vedenie svojho gymnázia.

     Táto akcia mala za účel zlepšiť vzťahy medzi žiakmi a profesormi, zvýšiť sebadôveru žiačok, upevniť dobrovoľnú disciplínu, nájsť nové metódy vo vyučovaní.

Guttmanová, žiačka VIII. triedy vo funkcii profesora sa ujíma svojej úlohy. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/28. novembra 1949