Sekcia

Rok 1973:Otvorili prvý úsek slovenskej autostrády

Prvý úsek autostrády na Slovensku medzi Bratislavou a Malackami odovzdali do prevádzky 5. novembra 1973. Za päťdesiatdva mesiacov ho vybudovali pracovníci Doprastavu. Navrhovaná rýchlosť bola 150 km/hod., životnosť sa odhadovala na dvadsaťpäť rokov.

     V socialistickom zriadení bolo dobrým zvykom, že sa pracovalo na viac ako sto percent a plánované termíny sa skoro vždy skrátili, aby sa stihli osláviť všetky dôležité sviatky. Tak sa aj pri tejto výstavbe stalo, že budovatelia diaľnice, zväzáci Doprastavu a obvodný výbor SZM Bratislava II, vyzvali bratislavských zväzákov na pomoc pri dokončení diaľnice.  Pár dní pred plánovaným odovzdaním autostrády Bratislava-Malacky tak na stavenisku pracovali predovšetkým študenti. Upravovali svahy, natierali vodiace lišty a pomáhali pri prácach, na ktoré Doprastav nestačil vlastnými silami.

    

     November bol zo štátnopolitického pohľadu dôležitý mesiac. Manifestovala sa československo-sovietska družba a oslavoval sa i veľký sviatok socialistickej revolúcie VOSR (7. november). Práve k tomuto dátumu smerovalo viacero pracovných iniciatív, brigády socialistickej práce si dávali nové záväzky. Možno aj preto sa stal tento neskorý jesenný čas mesiacom odovzdávania diaľnic. 

     Od  5. novembra 1973 mohli motoristi  využívať  prvý úsek slovenskej  autostrády od Bratislavy po Malacky. Celá  diaľnica D2 Bratislava-Brno-Praha bola spojazdnená  o sedem rokov neskôr, 8. novembra 1980.

     Aj na opačnom konci Bratislavy sa mohli motoristi radovať. Prvý úsek dnešnej D1 Bratislava-Senec sa spojazdnil 12. decembra 1975. O tri roky neskôr, 7. novembra  1978, k tomuto 16,8 km dlhému úseku pribudlo ďalších 19 km na trase Senec-Trnava.