Sekcia

Rok 1974: Otvára sa Detské mestečko Zlatovce

Dňa 1. septembra otvorí svoje brány štátne experimentálne zariadenie Detské mestečko Trenčín – Zlatovce. Šestnásť manželských párov sa bude v rodinných bunkách starať o vyše 170 detí.

 

     "Komunistická strana Československa a štátne orgány Československej socialistickej republiky venujú problematike opustených detí veľkú pozornosť. Svedčí o tom aj Detské mestečko Trenčín -  Zlatovce, kde v sedemnástich výchovných bunkách žije vyše 200 detí.

     Je tu 18-triedna ZDŠ, školská jedáleň, materská škola, telocvičňa, krytá plaváreň a zdravotné stredisko. Vybudovanie tohto komplexu stálo takmer 100 miliónov korún", píše sa v archívnej správe TASR.

Riaditeľ DM Š. Rehák víta J. Lenárta a P. Colotku ako i ďalších hostí. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/26. augusta 1973
Súdruhovia J. Lenárt a P. Colotka s manželkami v sprievode riaditeľa Detského mestečka Š. Reháka, riaditeľa ZDŠ V. Chovanca a zástupcov dodávateľských organizácií pri prehliadke objektov mestečka. V areáli je zatiaľ hotová stavba 18 triednej ZDŠ, materská škola, budovy pre ubytovanie detí, zdravotnícke stredisko a ďalšie. Celý areál má byť dokončený koncom budúceho roku. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/26. augusta 1973

 

     Hlavnou úlohou Detského mestečka je priblížiť výchovnú starostlivosť v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Základnými princípmi v tomto experimentálnom type náhradnej rodinnej starostlivosti je dať dieťaťu trvalého vychovávateľa, na ktorého sa dieťa môže citovo viazať, dať mu trvalé postavenie v skupine a to všetko v trvalom prostredí.

     V pekných, jednoposchodových domoch žije 13 detí spolu s vychovávateľsko-manželskou dvojicou, žijú tu deti od najútlejšieho veku až po dospelosť. Vo výchovnej bunke má dieťa svoje trvalé miesto až do úplného osamostatnenia sa. Mnohé deti pred príchodom do Detského mestečka nepoznali pocit istoty, lásku, trpeli neraz samotárstvom a egoizmom. Dnes sú tieto deti doma, vytvorili si priaznivú rodinnú klímu.

     Obetavosť a elán všetkých pracovníkov Detského mestečka Trenčín - Zlatovce dáva predpoklady splniť základný zámer tohto ojedinelého zariadenia, nahradiť opusteným deťom to najcennejšie - rodinu, domov. O školské vzdelanie sa bude starať 20 učiteľov. K detskému mestečku patrí zdravotné stredisko, plaváreň, kinosála, miestnosti pre rôzne krúžky.

Rodinné bunky kapacitne budované pre 21 detí v súčasnosti obýva okolo 12-15 detí. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/21. augusta 1974
Pohľad do detskej spálne. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/21. augusta 1974
Jedáleň, oddychová miestnosť a obývacie priestory jednej z buniek. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/21. augusta 1974