Sekcia

Rok 1989: Otvorili lôžkovú časť DFNsP na bratislavských Kramároch

Nákladom vyše 377 miliónov Kčs vybudovali stavbári Pozemných stavieb Košice Detskú fakultnú nemocnicu v hlavnom meste SSR. Stavba je zložená z 59 objektov a dotvára komplex zdravotníckych zariadení na Kramároch.

 

     Návrh na zriadenie detskej nemocnice v Bratislave prišiel ešte v roku 1853. Následne Bratislavský dobročinný ženský spolok prevzal na seba nielen úlohu jeho realizácie, ale zabezpečoval pre nemocnicu aj finančné prostriedky a o štyri roky neskôr bola slávnostne otvorená prvá bratislavská detská nemocnica s 12 lôžkami na Kapitulskej ulici.

     Neskôr, v roku 1867, sa nemocnica z nevyhovujúcich priestorov presťahovala do Mestského lazaretu na Dunajskej ulici, kde mala k dispozícii 22 lôžok. Po 30 rokoch sa detská nemocnica z provizórnych podmienok presťahovala do moderného detského zariadenia na Lazaretskej ulici s kapacitou 84 lôžok. V apríli 1951 nasledovalo ďalšie sťahovanie. Tentoraz získali detskí pacienti budovu na Úprkovej ulici. 

Ďalším dôkazom sústavnej zdravotnej starostlivosti v našej republike je nová detská nemocnica, ktorú otvorili vo štvrtok 20. apríla t. r. v Bratislave na Úprkovej ulici. Foto: archív TASR, autor I. Gašpar/21. apríla 1951

 

     "Kvantitatívnym, ale aj kvalitatívnym prínosom v rozvoji zdravotníckych zariadení je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, ktorej lôžkovú časť odovzdali 7. novembra do užívania. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS Ignác Janák, kandidát Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Pavel Hrivnák a ďalší predstavitelia straníckych a štátnych orgánov", píše sa v archívnej správe TASR.

 

Ignác Janák a Pavel Hrivnák pri slávnostnom prestrihnutí pásky, uprostred Štefan Murín. Foto: archív TASR, autor P. Brenkus/7. novembra 1989

 

     Pod architektonické riešenie Detskej fakultnej nemocnice sa podpísal Zdravoprojekt Bratislava. Nové zdravotnícke centrum bude slúžiť nielen Bratislavčanom, ale aj časti občanov Západoslovenského kraja a v špecializovaných zdravotníckych službách dosiahne celoslovenskú pôsobnosť.

      Detská fakultná nemocnica má k dispozícii polikliniku, lôžkovú časť, lekáreň, objekt určený na výučbu študentov medicíny, administratívne oddelenia ako aj hospodárske priestory pre celé stredisko. Dominantou Detskej fakultnej nemocnice je oddnes osempodlažná stavba centrálnej budovy lôžkovej časti, ktorá je vybudovaná systémom outinor. Efektívnosť tohto progresívneho systémového debnenia spočívala v skrátení výstavby v porovnaní s tradičnými stavebnými postupmi až o 21 dní. Plynulosť a dodržiavanie harmonogramu prác zabezpečovalo na stavbe detskej fakultnej nemocnice vyše 270 pracovníkov.

Pohľad na rozostavanú novú detskú nemocnicu v Bratislave. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/30. decembra 1986