Sekcia

Rok 1962: Hľadajú sa ďalšie rezervy v hospodárení

Výzva popredných pracovníkov nášho hospodárstva k socialistickému vzťahu k práci, za robotnícku česť, za česť poľnohospodára nabáda intenzívne hľadať rezervy ďalšieho zvyšovania výroby aj v JRD.

     "Jednotné roľnícke družstvo na Dedine mládeže patrí medzi najlepšie v Komárňanskom okrese. Na jeho poliach dopestovali tohto roku 34,5 q pšenice na hektári, 42,5 q jačmeňa, 505 q cukrovej repy. V živočíšnej výrobe dosahujú v priemere 46 dkg prírastky u ošípaných, takmer 7 litrovú dojivosť, 16 - 18 odstavčiat od prasnice. Celkove hrubá poľnohospodárska produkcia na hektár predstavuje vyše 11 tisíc korún a príjmy z hektára sú 8.642 Kčs.

     Doterajšie úspechy družstevníkov Dediny mládeže potvrdzujú správne vedenie družstva, na čele ktorého stojí predseda inž. Ľudovít Turoň, ako i príkladný vzťah členov družstva k práci, k spoločnému socialistickému vlastníctvu", uvádza archívna správa TASR.

Časť vedenia družstva zľava inž. Juraj Öri, vedúci živočíšnej výroby, predseda JRD inž. Ľudovít Turoň a agronóm Juraj Králik pri pracovnej porade. Foto: archív TASR, autor K. Cích/28. novembra 1962
Družstevníci na Dedine mládeže vďaka agronómovi, majstrovi vysokých úrod Jurajovi Králikovi dosahujú v pestovaní kukurice pekné výsledky. I v tomto nepriaznivom roku dosiahli v priemere na 1 ha 586 q zelenej hmoty kukurice voskovomliečnej zrelosti a u kukurice na zrno po 45 q z hektára. Na obrázku zľava predseda JRD Ľudovít Turoň s agronómom Jurajom Králikom pri prezeraní nového druhu kukurice. Foto: archív TASR, autor K. Cích/28. novembra 1962
Predseda Dediny mládeže inž. Ľudovít Turoň je vzorným otcom dvoch detí, 9-ročného Ľuda a 11-ročnej Helenky. Foto: archív TASR, autor K. Cích/28. novembra 1962