Sekcia

Rok 1985: Vysoké vyznamenanie pre motostrelcov

Motostrelecký útvar zo Zväzu Československých červenoarmejcov získal prápor Za hrdinstvo a statočnosť.

 

     "Prápor Ministerstva národnej obrany "Za hrdinstvo a statočnosť", získal za vynikajúce výsledky v minulom výcvikovom roku do trvalého užívania Motostrelecký útvar zo Zväzu Československých červenoarmejcov. Toto ocenenie udelili v ČSĽA po prvýkrát.

     Oceneniu predchádzalo viackrát po sebe splnenie Rozkazu ministra národnej obrany na jednotlivé výcvikové roky vždy na výbornú. Útvar vychováva veliteľov družstiev a strelcov - operátorov bojových vozidiel pechoty (BVP). V súčasnosti 85 percent príslušníkov dosahuje v streleckej príprave výborné hodnotenie, pričom všetci tankisti a delostrelci bez výnimky výborné. Ich výsledky v politickom školení a marxisticko-leninskej príprave dôstojníkov a práporčíkov sú hodnotené tiež na výbornú", píše sa v archívnej správe TASR.

Každý vodič BVP musí prejsť dôkladnou technickou prípravou, pre ktorú má útvar kompletne vybavené učebne. Na snímke učiteľ Jiří Andrle vysvetľuje činnosť prevodovky. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/19. februára 1985

 

     Tri štvrtiny príslušníkov motostreleckého útvaru sú držiteľmi Vojenského odznaku zdatnosti. Útvar je jeden z prvých vyzývateľov socialistickej súťaže v ČSĽA. Súčasťou jeho záväzku k 40. výročiu oslobodenia je predsavzatie dosiahnuť len výborné hodnotenie v hlavných druhoch bojovej a politickej prípravy, rozvinúť hnutie za zasiahnutie cieľa prvou ranou aspoň u 60 percent príslušníkov a dosiahnuť odznak Vzorný vojak u 60 percent vojakov druhého ročníka.

     V politickej a bojovej príprave útvar v plnej miere využíva bohaté revolučné a bojové tradície. Bol zriadený v júli 1945 z jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, zúčastnil sa bojov proti Banderovcom, významne prispel k rozvoju priemyselnej a poľnohospodárskej výroby v okrese. V roku 1971 obdržal Rad červenej hviezdy.

Inštruktáž veliteľov vozidiel pred praktickou prípravou. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/19. februára 1985