Sekcia

Rok 1951: Závody preberajú patronáty nad školami

Finančná odmena za prospech a zájazdy pre najlepších žiakov, aj to sú výhody, ktoré plynú z podpory závodov školám.

 

     "Za účasti zástupcov oblastného riaditeľstva ZO KSS a ROH ČSAD, učiteľského zboru, členov rodičovského združenia ako aj žiactva, prevzala ČSAD 12. marca patronát na XXXI. národnou školou v Prievoze.

     Po prejave riaditeľa školy Jozefa Mešťanka prehovoril zástupca oblastného riaditeľstva ČSAD Dr. Štefan Šimulák, ktorý oznámil, že Oblastné riaditeľstvo ČSAD ako patrón školy po dohode s učiteľským zborom a združením rodičom a priateľov školy bude najlepších žiakov všetkých tried odmeňovať a usporiadavať spoločné zájazdy žiakov so zamestnancami ČSAD", píše sa v archívnej správe TASR.

Riaditeľ školy Jozef Meštanek vyzvihol vo svojom prejave význam prevzatia patronátu OR ČSAD nad ich školou. Foto: archív TASR, autor K. Cích/13. marca 1951
Vystúpenie žiakov XXXI. národnej školy v Prievoze na slávnosti prevzatia patronátu OR ČSAD nad ich školou. Foto: archív TASR, autor K. Cích/13. marca 1951
Žiaci XXXI. národnej školy v Prievoze pri oznámení, že najlepších bude odmeňovať patronátny závod ČSAD. Foto: archív TASR, autor K. Cích/13. marca 1951