Sekcia

Pracujúci z Dynamitky dostali do užívania nový kultúrny stánok

Pracujúci jedného z najznámejších podnikov na Slovensku, ktorý bol ľudovo nazývaný Dynamitka, neskôr Dimitrovka, dostali 12. októbra 1973 od svojho zamestnávateľa dar. Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave v tento deň oficiálne otvorili nový kultúrny stánok.

 

     Bratislavský podnik mal pod patronátom športový klub Slovan Bratislava, ktorý niesol názov podniku vo svojom názve. Socialistická koncepcia vedenia podnikov, však chcela mať pod palcom aj kultúrne vyžitie pracujúcich. Nebolo to nič ojedinelé, že revolučné odbory, ktoré mali svoje pevné postavenie v každej fabrike, sa angažovali aj v tejto oblasti.

     Ani v tých časoch si politici nenechali ujsť príležitosť ako sa v dobrom svetle ukázať pred verejnosťou. Zvlášť to bolo v prípadoch, keď ľudia museli pracovať v ťažkých podmienkach a navyše v pomerne nevyhovujúcom prostredí, akým chemické závody nepochybne boli.     

Minister priemyslu SSR Ing. Alojz Kusalík pri príhovore. Foto: archív TASR, autor L. Grešner/12. októbra 1973
Po oficiálnom otvorení si hostia prezreli interiér kultúrneho stánku, v ktorom budú mať pracovníci CHZJD všetky možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia sa. Foto: archív TASR, autor L. Grešner/12. októbra 1973

 

     Spoločenský dom, ktorému dali meno „Vernosť“ otvorili oficiálne za účasti člena Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Gejzu Šlapku, ministra priemyslu SSR A. Kusalíka a ďalších hostí. Slávnostný prejav pri príležitostného otvorenia predniesol minister priemyslu Slovenskej socialistickej republiky Alojz Kusalík

     „Nový kultúrny dom si postavili Chemické závody Juraja Dimitrova za necelé dva roky s nákladom vyše 34 miliónov korún (1,1 milióna eur). Pracujúci v ňom budú mať všetky možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia,“ uvádza sa v archíve TASR.

     Komunistická garnitúra si dala záležať aj na tom, aby v každom novom objekte zanechala svoju pečať. Tá mala pripomínať, komu a čomu majú byť ľudia vďační za vymoženosti, ktoré majú socialistickí pracujúci. Rovnako to bola príležitosť aj pre umelcov. Niektorí totiž dostali možnosť, aby svoje majstrovstvo pretavili do kameňa, dreva či iného materiálu.

Vo vstupných priestoroch kultúrneho domu Gejza Šlapka odhalil pamätnú tabuľu na počesť Februárového víťazstva. Foto: archív TASR, autor L. Grešner/12. októbra 1973