Sekcia

Rok 1956: Vznik Čs. vedeckej technickej spoločnosti pre zváranie

V piatok 27. apríla 1956 bolo v Bratislave ustanovujúce plenárne zhromaždenie Československej vedeckej technickej spoločnosti pre zváranie pri Československej akadémii vied.

 

     Československá vedecká technická spoločnosť pre zváranie bude mostom medzi vyspelým čs. výskumom v odbore zvárania a výrobou, v ktorej sa doteraz vynikajúce výsledky vedeckej činnosti z tejto oblasti dostatočne nerozširovali.

O podiele zvárania na plnení úloh v druhej päťročnici hovoril akademik Jozef Čabelka. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. apríla 1956
Pohľad na účastníkov ustavujúceho plenárneho zhromaždenia. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. apríla 1956

 

     "V popoludňajších hodinách, po skončení ustanovujúceho plenárneho zhromaždenia, navštívili podpredseda vlády Karel Poláček a podpredseda Zboru povereníkov Štefan Šebesta Výskumný ústav zváračský. Po ústave ich sprevádzal riaditeľ VÚS akademik Jozef Čabelka, ako aj ďalší vedúci pracovníci ústavu. Ako novinku predviedli pracovníci ústavu hosťom nový spôsob automatického zvárania na zvislo", uvádza sa v archívnej správe TASR.

Po ústave sprevádzal hostí riaditeľ VÚS akademik Jozef Čabelka. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. apríla 1956
Nový spôsob automatického zvárania na zvislo. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. apríla 1956

 

     „V súčasnej dobe kolektív strediska automatického zvárania pod vedením inž. Martina Mosného dokončil zváracie zariadenie so všetkými patričnými reguláciami a možnosťou zvárania štyrmi zváracími drôtmi, pričom bude možné zvarovať materiály hrúbky až 300 mm bez akejkoľvek úpravy návarových hrán.

     Zvar dlhý 3,5 m sa urobí za dve a pol hodiny. Ručné zváranie by jednému zváračovi trvalo asi 40 hodín. Oproti normálnemu automatickému zváraniu ušetrí zvislé zvarovanie časť prídavného materiálu i tavidlo. Pre porovnanie u normálneho automatického zvárania pre tento prípad by bolo potrebné asi 50 kg tavidla. Pri zváraní na zvislo pre celý zvar je potrebné len 85 dkg tavidla", uvádza správa TASR.

Na obrázku vidíme kolektív pracovníkov na čele s inž. M. Mosným pri skúšobnom zváraní kotlového telesa hrubého 60 mm zvislým spôsobom. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. apríla 1956
Jedným z najlepších pracovníkov v oddelení automatického zvárania je tiež dielvedúci František Krištofič, ktorého vidíme na obrázku pri kontrole zvárania. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. apríla 1956