Sekcia

Červený most opäť v prevádzke

Z hromady trosiek, ktoré zostali po Červenom moste v Bratislave po druhej svetovej vojne, bol v októbri 1947 postavený nový most. Prvý vlak po ňom prešiel 27. októbra 1947.

     Bratislava prišla o železničný Červený most pri oslobodení 4. apríla 1945, keď ho ustupujúce nemecké vojská vyhodili do vzduchu. Zachovali sa z neho len krajné opory a klenba nad cestou. Po 2. svetovej vojne bol na jeho mieste vybudovaný nový železničný most z oceľových nosníkov, ktoré pre zachovanie názvu mosta natreli načerveno.

     Červený most bol pôvodne postavený z červených tehál. Prvý vlak z Viedne do Bratislavy po ňom prešiel 20. augusta 1848. Premosťoval údolie potoka Vydrica vo výške 17 m s deviatimi tehlovými klenbami. Bol dlhý 215 m a jeho klenby stáli na kamenných pilieroch.

     Ihneď po oslobodení Bratislavy postavila Červená armáda s výdatnou pomocou obyvateľstva za sedem dní jednokoľajné provizórium. Nachádzalo sa vpravo od zničeného viaduktu. Z bezpečnostných dôvodov sa po ňom prechádzalo len malou rýchlosťou.  Bolo preto dôležité bolo čo najskôr nahradiť provizórium novým mostom. Definitívna obnova viaduktu bola zaradená do plánu rekonštrukcie počas prvej dvojročnice  (1946-1947).

     Prvá úvaha nahradiť viadukt násypom s otvormi pre hradskú a potok Vydrica, bola zamietnutá Slovenským pamiatkovým úradom. Násypom by bol utrpel charakter údolia, ktoré bolo vyhľadávaným rekreačným a výletným miestom obyvateľov mesta.

     Riaditeľstvo štátnych železníc Bratislava preto vypracovalo v októbri 1945 ideový návrh na definitívnu obnovu dvojkoľajného viaduktu "Červený most" v troch alternatívach. Prvá uvažovala nad premostením hradskej samostatným otvorom a údolia desiatimi klenbami s obkladom z červeného pieskovca. Druhá možnosť bola premostiť hradskú ako v prvej alternatíve, ale premostenie údolia so 6 otvormi a dvoma spojitými plnostennými oceľovými konštrukciami ( rozpätie každej 3 x 29 m). Tretia alternatíva kopírovala druhú, s tým rozdielom, že konštrukcia by bola s rozpätím 3 x 32 m.

     V ankete, ktorú v novembri 1945 usporiadalo Povereníctvo dopravy a verejných prác zvíťazil tretí návrh. Predpokladalo sa, že pri dobrej súčinnosti mostárne a stavebnej firmy sa skráti doba výstavby na minimum.

     Projektovú dokumentáciu viaduktu vypracoval Ing. Arpád Tesár, pracovník mostnej skupiny vtedajšieho RŠŽ v Bratislave. V októbri 1947 bol postavený nový most. Nosnú konštrukciu v každej koľaji namontovali pracovníci Škodových závodov z Plzne. Tvorili ju dve spojité oceľové plnostenné nitované konštrukcie so zapustenou mostovkou. Oceľová konštrukcia mala červený protikorózny náter podľa tradície historického názvu Červený most.

     Hlavná prehliadka i zaťažkávacia skúška so štyrmi rušňami dopadli dobre. Dňa 27. októbra 1947 sa tak po mostom zišla vládna delegácia a most spustili do prevádzky. Fragment Černeného mosta je zapísaný od 29. apríla 1986 v Ústrednom zozname technických pamiatok Slovenska.