Sekcia

Rok 1967: Nové divadelné ocenenia

Dňa 20. februára udelili v Bratislave po prvý raz Cenu národného umelca Janka Borodáča.

     Toto ocenenie je určené pre absolventov Divadelnej fakulty VŠMU. Ako prvá ho získala členka činohry SND v Bratislave Emília Vášáryová za postavu Florely v komédii L. De Vegu Učiteľ tanca s prihliadnutím na postavu Heleny v Shakespearovej komédii Sen noci svätojánskej a na jej postavy vo filmoch.