Sekcia

Rok 1956: V hlavnom meste sa po zime rozbieha bytová výstavba

Už v nedeľu 11. marca ožili živým ruchom niektorá staveniská v Bratislave.

 

     "Do rannej zmeny nastúpili stavební robotníci, aby na výzvu Zboru povereníkov a Slovenskej odborovej rady dohnali úlohy zameškané pre tuhé mrazy.

     Na výstavbe II. etapy na Steinerovej ulici, ktorú uskutočňujú Pozemné stavby závod 711, pracovalo na kopaní základov 11 brigádnikov z Čsl. plavby Dunajskej z Komárna. Do Bratislavy na trojmesačnú brigádu pricestovalo na zrovnávanie zeminy 13 brigádnikov", uvádza archívna správa TASR.

Na stavbe sídliska na ulici Malinovského, ktorú uskutočňujú Pozemné stavby závod 711, pracovalo 15 brigádnikov pri kopaní základov. Nákladné autá privážali štrk pre betónovanie. Foto: archív TASR, autor K. Cích/12. marca 1956