Sekcia

Rok 1967:Zemetrasenie na západnom Slovensku

V Západoslovenskom kraji bolo v obci Buková v okrese Trnava a Prievaly v okrese Senica 17. júna 1967 zemetrasenie.

 

     Najsilnejšie otrasy o sile 5-6 stupňov seizmickej stupnice bolo v sobotu 17. júna o 18.45 hod. V obci Buková podľa predbežného prieskumu bolo postihnutých z 236 asi 100 domov. Na budovách sú poväčšine popraskané steny. V obci Prievaly sú z 280 domov škody podobného rázu ako v Bukovej na 140 domoch.

Aj v byte polesného v Bukovej sú značne popraskané steny. Polesný Marián Kemla si prezerá jednu z nich na manzarde svojho domu. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/19. júna 1967
V rímskokatolíckom kostole v Prievaloch spadla drevená korunka z hlavy sošky Panny Márie. Farár v Prievaloch Viktor Krogman so spadnutou korunkou. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/19. júna 1967

 

     Otrasy sprevádzané podzemným dunením trvali asi 6-8 sekúnd. Zo stien padali obrazy, v kredencoch tancovali taniere a šálky, zo striech slabo upevnené škridlice.

     V Prievaloch sú značne poškodené múry kostola, na ktorých sú pukliny. V blízkej márnici je na stene súvislá trhlina asi 6-8 cm široká. Obyvatelia postihnutých obcí pocítili krátke otrasy pôdy opäť v nedeľu večer okolo 22.45 hod. a v noci na pondelok o pol druhej.

Popukané murivo je aj v sakristii kostola v Prievaloch. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/19. júna 1967
Popraskané múry na chóre. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/19. júna 1967