Sekcia

Rok 1953: Blíži sa prerazenie Bujanovského tunela

Bujanovskí tunelári v týchto dňoch razia posledné metre smerovej štóly takmer štvorkilometrového tunela.

 

     "Raziči v smerovej štóle z oboch strán Bujanovského tunela nasadili čo najväčšie úsilie na to, aby tunel prerazili do polovice februára. Svedčí o tom 124,2 percentné splnenie januárového plánu v smerovej štóle zo strany Ružína.

     Kým napríklad minulého roku dosahovali dva najviac tri cykly denne, v januári dosiahli  tri až štyri cykly v značne tvrdej hornine. Raziči štóly zvyšovali výkony aj v jednotlivých januárových dekádach. V II. dekáde dosiahli postup 36.2 bežného metra a v III. dekáde vyrazili až 46.6 m štóly. Najväčší postup dosiahli 30. januára, keď vyrazili za deň 6.30 m a spolu s razičmi štóly z Rolovej dosiahli denný postup 11.7 m", píše sa v archívnej správe TASR.

Bezpečnosť v smenovej štóle musí byť zaistená. Na snímke čata Štefana Šuňogu pri vydrevovaní smenovej štóly. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/30. januára 1953
Nezlomná oceľová vôľa zvíťaziť nad Bujanovskou horou je u mínerov a šleprov všetkých troch smien z oboch strán tunela, ktorí bojujú o posledné metre v prerážke Bujanovského tunela. Na obrázku čaty Dominika Chamaja, Cyrila Majzela a Štefana Suňoga so strany Rolovej pri práci. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/30. januára 1953

 

     Ako železo je tvrdá Bujanovská hora, ale vôľa ľudí, ktorí sa rozhodli nad ňou zvíťaziť, je ako oceľ. Takto znie nápis písaný kriedou na tabuli v smerovej štóle na ružínskej strane.

 

Do smerovej štóly zaviedli telefón, aby sa mohli dohovoriť obe strany tunela, najmä keď idú striedať. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/30. januára 1953