Sekcia

Rok 1972: Slovenskí vedci získali na svetovej výstave deväť medailí

Na Svetovej výstave vynálezov a zlepšovacích návrhov v Bruseli, získali nečakaný úspech vynálezy vytvorené pracovníkmi slovenských vysokých škôl.

 

     "Na Svetovej výstave vynálezov a zlepšovacích návrhov v Bruseli získali pracovníci slovenských vysokých škôl z deviatich prihlásených súťažných exponátov štyri zlaté medaily, štyri pozlátené a jednu striebornú medailu. Veľký úspech mal patent pracovníčky Ústavu patológie Lekárskej fakulty UK - Fakultná nemocnica v Bratislave, laborantky Eleny Brozmanovej. Za zariadenie na zalievanie histologických vzoriek do parafínu a odkladanie zaliatych vzoriek a mikroskopických preparátov dostala najvyššie ocenenie - zlatú meidailu", uvádza archívna správa TASR.

Laborantka Elena Brozmanová farbí na farbiacej linke histologický materiál. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/13. júna 1972

 

     Patent E. Brozmanovej znamená úplne nový spôsob spracovania tkanivového materiálu odoberaného od živých a mŕtvych ľudí alebo od experimentálnych zvierat. Jeho výhody spočívajú predovšetkým v tom, že značne zjednodušuje prácu, odstraňuje zdraviu škodlivé postupy a z doteraz nepríjemnej práce ju robí príjemnou, atraktívnou a zaujímavou.

     Patent nielenže skracuje čas pri spracovaní vzoriek, zvyšuje ich kvalitu, ale umožňuje prehľadnejšie a úspornejšie uloženie tohto z lekárskeho hľadiska veľmi cenného a nevyhnutne potrebného materiálu. O patent, ktorý sa u nás už dlhšie používa, prejavili veľký záujem aj v zahraničí.

Starý spôsob odkladania histologického materiálu. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/13. júna 1972
Prehľadnosť, dôslednosť, vysoká kvalita, mnohonásobná úspora priestoru a minimálny čas na vyhľadanie preparátu a parafínového bločku - to sú prednosti patentu laborantky Eleny Brozmanovej. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/13. júna 1972
Nový spôsob uloženia preparátov. Každý preparát má svoje číslo a keď lekár potrebuje určiť diagnózu pre pacienta, o niekoľko sekúnd je materiál k dispozícii. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/13. júna 1972