Sekcia

Rok 1956: Rekonštrukcia Bratislavského hradu

Bratislavský hrad je jednou z našich najvýznamnejších historických pamiatok. V dobových záznamoch sa spomína už v roku 906. Od vyhorenia v máji 1811 zub času, slnko, dažde a vetry hlodali múry hradu, ktoré pustli a rozpadávali sa.

 

     "Hoci začiatkom 50. rokov bol Bratislavský hrad takmer rumoviskom, jeho kontúry dávali Bratislave jej charakteristický vzhľad. Nikto z jej obyvateľov by si nevedel predstaviť panorámu mesta bez charakteristických kontúr hradu. No nebyť starostlivosti strany a vlády o historické pamiatky, museli by sme sa čoskoro uspokojiť so skutočnosťou, že panoráma Bratislavy by sa stratou tejto vzácnej historickej pamiatky značne zmenila“,  píše sa v archívnej správe TASR.

Pohľad na tzv. trakt Luginsland-bašty, kde sa upravujú vybombardované objekty a staré ruiny pre kancelárske účely Slovenského pamiatkového ústavu. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/30. júla 1956

 

     Rekonštrukčné práce na hradnom paláci sa zameriavajú toho času prevažne na budovanie železobetónových stropov ako spevňujúcej výstuže izolovane stojaceho muriva, ktoré na západnom a južnom trakte dosahuje výšku 23 m.

     Tieto stropy v skutočnosti pôsobia ako pevné zopnutie múrov, čím vzniká delenie na jednotlivé poschodia s využitím starých historických stropových úrovní. Až po vybudovaní týchto stropových konštrukcií sa prikročí k archeologickému prieskumu výkopom až na základy hradného paláca. Neskôr bude nasledovať rekonštrukcia historických sál na prvom poschodí južného traktu hradného paláca, odkiaľ bude tiež prístup na barokový balkón.

 

     "Pri rekonštrukcii budú zachované vo vitrínach pôvodné stavy muriva a bude použitý zachovaný historický materiál: pôvodný luster, dvere, obloženie stien, čo sa zachovalo a je dnes uložené mimo hradnej budovy.

     Základné práce sa týkajú dnes prevažne južného a západného traktu. Východná časť, kde bude obnovená stredoveká rytierska sieň sa začne len čo bude južný a západný trakt ukončený v hrubej stavbe", uvádza archívna správa TASR.