Sekcia

Bratislavské nábrežie Dunaja pred 50 rokmi

Pohľad na nábrežie Dunaja v roku 1968 prostredníctvom záberov fotoreportérov tlačovej agentúry.

FOTO: Oblasť dunajského nábrežia Pracovnici Doprastavu začali koncom minulého roku s výstavbou nového mosta v Bratislave, ktorý bude spájať Petržalku s historickou časťou Bratislavy. Vyústenie židovskej ulice na Kapucínsku. V týchto miestach bude pokračovať cesta od nového mosta. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 16.júna 1968.
FOTO: Oblasť dunajského nábrežia Pracovnici Doprastavu začali koncom minulého roku s výstavbou nového mosta v Bratislave, ktorý bude spájať Petržalku s historickou časťou Bratislavy.  Pohľad na Rybné námestie so židovskou synagógou. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 16.júna 1968.
FOTO: Oblasť dunajského nábrežia Pracovnici Doprastavu začali koncom minulého roku s výstavbou nového mosta v Bratislave, ktorý bude spájať Petržalku s historickou časťou Bratislavy. Pohľad na Jesenského nábrežie, kde vyústi nový most. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 16.júna 1968.
FOTO: Oblasť dunajského nábrežia Pracovnici Doprastavu začali koncom minulého roku s výstavbou nového mosta v Bratislave, ktorý bude spájať Petržalku s historickou časťou Bratislavy. Pohľad na Jesenského nábrežie, kde vyústi nový most. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 16.júna 1968.
FOTO: Oblasť dunajského nábrežia Pracovnici Doprastavu začali koncom minulého roku s výstavbou nového mosta v Bratislave, ktorý bude spájať Petržalku s historickou časťou Bratislavy. Pohľad na Jesenského nábrežie, kde vyústi nový most. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 16.júna 1968.
FOTO: Oblasť dunajského nábrežia Pracovnici Doprastavu začali koncom minulého roku s výstavbou nového mosta v Bratislave, ktorý bude spájať Petržalku s historickou časťou Bratislavy.  V súvislosti s tým zbúrajú niektoré budovy tohto námestia. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 16.júna 1968.