Sekcia

Dramatický 11. január v uliciach hlavného mesta

Demonštrácia za odvolanie primátora, ďalšia výmena peňazí, či masívna preventívno-represívna akcia proti kriminálnym živlom. To všetko sa udialo v Bratislave 11. januára v prvej polovici 90. rokov.

 

     Dňa 11. janurára 1990 sa na Primaciálnom námestí v Bratislave konala demonštrácia obyvateľov, ktorí sa dožadovali odvolania z funkcie Štefana Bartáka, primátora hlavného mesta SSR, ktorý túto funkciu zastával od roku 1986. Z úradu odišiel 1. marca 1990.

Manifestácia obyvateľov Bratislavy za odvolanie primátora. Posledné zvonenie. Foto: archív TASR, autor A. Buzinkay/11. januára 1990
Manifestácia obyvateľov Bratislavy za odvolanie primátora. Pohľad na účastníkov zhromaždenia. Foto: archív TASR, autor A. Buzinkay/11. januára 1990

 

Pre peniaze vyšli ľudia do ulíc aj v roku 1993 

     "Občanov Slovenska v týchto dňoch najviac zamestnáva otázka výmeny peňazí. Obavy v nich vyvoláva najmä avizovaná pomerne krátka lehota ako i stanovený limit - 10.000 Kčs na rodinu v hotovosti, ktorú bude možné vymeniť. Tieto správy oznámil minister financií Július Tóth takmer súčasne so začatím kolkovania peňazí v ČR, čo vyvolalo paniku v radoch obyvateľstva SR", uvádza archívna správa TASR.

V Čechách sa už kolkuje

     O zavedení slovenskej koruny sa začalo diskutovať už v júli 1992, keď sa prijala Deklarácia o zvrchovanosti SR (17. júla). Návrhy slovenských bankoviek boli schválené na jeseň toho istého roku, návrhy mincí v polovici decembra. Nervozitu na finančných trhoch po vzniku Slovenskej republiky (1. január 1993) spôsobilo sprvoti utajované kolkovanie federálnych peňazí v ČR. Na Slovensku sa s kolkovaním začalo až 13. januára. Menová únia medzi oboma štátmi mala existovať do konca júna 1993. O polnoci 8. februára sa však spoločná česko-slovenská mena – Kčs, rozdelila.

     Celkovo sa na Slovensku okolkovalo 120 miliónov kusov bankoviek v nominálnej hodnote 40,64 miliardy korún. Z nich sa do obehu dostalo 86 miliónov kusov za 28 miliárd Sk. Výmena okolkovaných peňazí sa uskutočnila od 4. do 6. februára. Na výmenu hotovosti bol stanovený limit 4000 Kčs na obyvateľa, ďalšie peniaze si ľudia mohli vložiť na účet v banke. Okolkované bankovky boli následne v obehu do 15. augusta 1993.

Občanov Slovenska v týchto dňoch najviac zamestnáva otázka výmeny peňazí. Snímka spred Slovenskej štátnej sporiteľne na Kamennom námestí v Bratislave, kde udržať pokojnú atmosféru pomáhali aj policajti. Raz darmo, tí čo stáli v rade si nemôžu dovoliť v tejto dobe prísť ani o 1 korunu... Foto: archív TASR, autor V. Benko/11. januára 1993

 

     Dňa 11. januára 1995 zažila Bratislava aj celodennú preventívno-represívnu akciu proti kriminálnym živlom. Zúčastnilo sa jej vyše 500 príslušníkov kriminálnej, dopravnej, poriadkovej a hraničnej polície, ale aj členovia odboru policajných akcií bratislavského Mestského veliteľstva Policajného zboru. Pôsobili vo všetkých mestských častiach, osobitne však v I. a II. obvode a kontroly vykonali aj na výjazdových cestách.

Zásah v Charlie’s Pube v Bratislave. Foto: archív TASR, autor V. Benko/11. januára 1993
Zadržané drogy počas akcie. Foto: archív TASR, autor V. Benko/11. januára 1993