Sekcia

Rok 1961: V Krasňanoch budú mať novú školu

V dnešnom socialistickom Československu sa starostlivosť o mládež z roka na rok zvyšuje. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi to môžeme sledovať aj na zvýšenom počte učební.

 

     "Za Rakúsko-Uhorska sa na území dnešného Slovenska stavalo 77 učební ročne, za prvej ČSR 158 učební a za Slovenského štátu len 126 učební. Naproti tomu v novom socialistickom zriadení sa za rok 1960 vybudovalo 1574 učební a v roku 1961 až 2 323 učební.

     V tomto roku predčasne dokončia novú 23 triednu Základnú všeobecnovzdelávaciu školu v Krasňanoch, ktorej stavebné investície činia vyše 5,4 milióna korún. Škola bude mať 3 špeciálne učebne s laboratórnymi prístrojmi, dve dielne s priliehajúcimi skladmi, priestrannú jedáleň, veľkú telocvičňu a ďalšie zariadenia.

     K urýchleniu výstavby novej školy v Krasňanoch brigádnicky pomáhajú i mamičky žiakov. Odpracovali už do 300 brigádnických hodín", píše sa v archívnej správe TASR.

K urýchleniu výstavby novej školy v Krasňanoch brigádnicky pomáhajú i mamičky žiakov. Odpracovali do 300 brigádnických hodín. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/13. júna 1961