Sekcia

Rok 1963: V Prievidzi otvorili banícke učilište

Začiatkom tohto školského roka odovzdali v Prievidzi nové banícke učilište bane Cigeľ, najmladšieho banského podniku na Slovensku.

 

     Kapacita školy je 400 žiakov. Počas troch rokov si tu budú naši najmladší baníci osvojovať teoretické a praktické vedomosti z profesie baníckej a banských elektromontérov. O žiakov učilišťa sa stará 31 učiteľov a vychovávateľov.

Žiaci I. ročníka (zľava) Ján Búriš, Stanislav Blaho, Rudolf Gašparovič a Juraj Nadoš pri štúdiu predmetu banská elektrotechnika. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/27. novembra 1963
I programy televízie rozširujú obzor vedomostí budúcich baníkov. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/27. novembra 1963
Žiaci II. A triedy pred sfáraním do bane s majstrom Vl. Bačom (uprostred), ktorý má na starosti praktický výcvik. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/27. novembra 1963