Sekcia

Rok 1955: Rožňavskí baníci ako prví splnili celoročný plán

Baníci Sadlovského revíru Rožňavských závodov splnili vo štvrtok 17. novembra ako prví z revírov Gemerských železorudných baní celoročný plán ťažby rudy.

     "Baníci Sadlovského revíru Rožňavských závodov sú iniciátori vlasteneckého hnutia za mier a rozkvet vlasti. Dňa 17. novembra o 10. hodine vyšiel z bane vyzdobený banský vlak s poslednými tonami rudy tohoročného plánu. Za vozíkom, ktorým dovŕšili tohtoročný plán nasledoval hneď prvý vozík druhej päťročnice a za ním ďalšie vozíky rudy, ktoré sadlovskí baníci ťažia v nadpláne", uvádza archívna správa TASR.

Vyzdobený banský vlak s poslednými tonami rudy tohoročného plánu. Foto: archív TASR/17. novembra 1955
Prvý vozík druhej päťročnice a za ním ďalšie vozíky rudy, ktoré sadlovskí baníci ťažia v nadpláne. Foto: archív TASR/17. novembra 1955

 

     Pri príležitosti tejto radostnej udalosti boli prítomní mnohí rožňavskí baníci i zástupcovia OV KSS, KV Zväzu zamestnancov hutného priemyslu a rudných baní, ktorí blahoželali sadlovským baníkom k ich úspechu. Baníci sľúbili, že i v budúcnosti a najmä v druhej päťročnici nesklamú.

     Na významnom úspechu sadlovských baníkov sa podieľa celý kolektív revíru s vedúcim Františkom Sopkom. Najpríkladnejšie po celý rok pracovali čaty haviarov Jána Ferienčíka, Alexandra Kováča, Jozefa Farkaša, Ľudovíta Nemeša a kolektív poslanca Jána Jarábka.

Baníci Sadlovského revíru Rožňavských závodov iniciátori vlasteneckého hnutia za mier a rozkvet vlasti, splnili vo štvrtok 17. novembra ako prví z revírov Gemerských Železorudnych baní celoročný plán ťažby rudy. Foto: archív TASR/17. novembra 1955
Prvými vozíkmi rudy druhej päťročnice pozdravujú sadlovskí baníci štafetu Posolstvo priateľstva a mieru, ktorá zavíta do Rožňavy v sobotu 19. novembra. Foto: archív TASR/17. novembra 1955
Svoj veľký úspech sadlovskí baníci oslávili prípitkom, pričom im riaditeľ závodu Jozef Kernač želal veľa úspechov v ich ďalšej práci pri vstupe do druhej päťročnice. Foto: archív TASR/17. novembra 1955