Sekcia

Rok 1952: V Novákoch budú dobývať uhlie po novom

Dobývanie veľkých slojov uhlia je u nás stále problém. Veľké množstvo tejto vzácnej suroviny zostáva nevyťažené pod zemou. Zmeniť by to mohol zlepšovací návrh predáka Bane Nováky Michala Bercéša.

 

     "Dobývanie mocných slojov, najmä v hnedom uhlí, je u nás stále otvorený a nevyriešený problém. Doteraz používané spôsoby nezaručujú uspokojivú výrubnosť, a tak veľké množstvo uhlia zostáva pod zemou. To viedlo skúseného banského technika v Nováckych uhoľných baniach, zmenového majstra Michala Bercéša k tomu, aby rozmýšľal o takom pracovnom postupe, pri ktorom by bolo možné novácky sloj vybrať čo najlepšie, pri ktorom by bolo možné dosiahnuť čo najvyššiu výrubnosť.

     Prvé pokusné práce ukázali, že súdruhovi Bercéšovi sa podarilo vypracovať metódu, podľa ktorej to v Novákoch pôjde, a ktorá podľa odborných posudkov, môže znamenať budúcnosť Novák", uvádza archívna správa TASR.

Pracoviská treba riadne obložiť. Na obrázku revírnici Jozef Zeleník a Július Mitaš zadeľujú baníkov na ich pracoviská. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/31. mája 1952

 

     "Bercéšovou metódou sa bude uhlie dobývať pod 45° sklonom od podložia po nadložie stupňovite, pri výške 2,20 m, kde po vyrubovaní sa nadložie umelo zavaľuje. Takto sa docieli až 90 percentná výrubnosť, nastane značná úspora dreva, lebo sú odstránené tlaky a tým teda aj možnosť úrazov je znížená na minimum. Preto si od Bercéšovej metódy v Novákoch toľko sľubujú.

     Zmenový majster Michal Bercéš má už desiatky rokov baníckej práce za sebou. Začal v Maďarsku, kde pochodil po všetkých baniach. V roku 1946 prišiel na Slovensko a usadil sa v Novákoch. Novácky revír si obľúbil. Do svojej práce vkladá všetky svoje odborné schopnosti a vedomosti, aby banícku prácu čo najviac zlepšil a zľahčil. Keď jeho metódu začnú v Novákoch naplno používať, bude to ďalšie uľahčenie práce baníka" píše sa v archívnej správe TASR.

Pred každým začiatkom práce sa súdruhovia poradia. Na obrázku predák Varga pri rozdeľovaní práce jednotlivým členom úderky. Okolo neho baníci Vrba, Strída, Král a Siatinsky. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/31. mája 1952