Sekcia

Aukcie koní v Topoľčiankach

Podnik zahraničného obchodu Koospol usporiadal v Topoľčiankach 18. mája 1966 pre zahraničných zákazníkov a záujemcov druhú aukciu čs. jazdeckých a športových koní. Nákupnou menou boli doláre.

 

     Aukcie československých jazdeckých a športových koní v Štátnom plemenárskom ústave v Topoľčiankach sa začali usporadúvať v polovici šesťdesiatych rokov. Organizoval ich Koospol – podnik zahraničného obchodu pre dovoz a vývoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov.

Aukcia koní v Topoľčiankach. Zahraniční zákazníci sledujú predvádzanie koní. Foto: archív TASR, autor K. Cích/19. mája 1966
V prvý deň aukcie predviedli záujemcom asi 80 koní - športového typu, mohutného polokrvníka a kone na podklade trakénskom. Zábery z predvádzania koní. Foto: archív TASR, autor K. Cích/19. mája 1966

 

     Topoľčiansky žrebčín bol založený v októbri 1921 ako štátny podnik. Pred tým bol chov koní riadený z Uhorska a plemenitba na území Slovenska sa zabezpečovala v žrebčincoch v Bojnej (neskôr sa presťahoval do Nitry), Rimavskej Sobote a Prešove. Žrebčince mali vojenský charakter. Dvorný žrebčín bol iba v Kopčanoch. Počas prvej svetovej vojny boli všetky zrušené a väčšinu koní presunuli do Maďarska.

Pohľad na jazdiareň Štátneho plemenárskeho ústavu v Topolčiankach, kde predvádzali záujemcom kone. Foto: archív TASR, autor K. Cích/19. mája 1966

 

     Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva ČSR bol 15. októbra 1921 zriadený žrebčín v Topoľčiankach. Základňou pre chov koní sa stala jazdiareň, ktorá sa nachádzala v blízkosti habsburgovského kaštieľa, ktorý bol v rokoch 1923 -1953 letným sídlom prezidenta ČSR.

     V Topoľčiankach sa od začiatku špecializovali na chov koní plemien lipican, arab, anglický teplokrvník, hucul a nonius. Od roku 1926 sa začala v žrebčíne rozvíjať športová činnosť. Organizoval ju ruský emigrant Osip O. Slobodinskij. Položil základy drezúrnych, parkúrových, vozotajských, športových a militari disciplín. Počas druhej svetovej vojny bol žrebčín evakuovaný do Holíča a Horných Motešíc.

Štátny plemenársky ústav v Topoľčiankach chová aj arabského plnokrvníka Šaghy XXI., ktorého používajú ako žrebca plemeníka. Foto: archív TASR, autor K. Cích/19. mája 1966
Šesťzáprah krásnych bielych lipicánov. Foto: archív TASR, autor K. Cích/19. mája 1966

 

     Po vojne sa vedúcim výcviku v Topoľčiankach stal štábny kapitán ľahkej eskadróny Emil Šulgan, ktorý patril k najlepším hipologickým odborníkom v ČSR. Do výcviku zaradil výučbu teórie a prípravu meštianskej školy, ktorá slúžila ako príprava koní na najťažšie preteky v republike – Veľkú pardubickú.

     Žrebčín niekoľkokrát zmenil oficiálny názov. Do roku 1959 to bol Štátny žrebčín, potom Štátny plemenársky ústav (do roku 1966), Plemenársky podnik (do roku 1988). Dnes ho poznáme pod názvom Národný žrebčín.

Pohľad na Topoľčiansky zámok, teraz rekreačné stredisko ROH, kde boli hostia zo zahraničia ubytovaní. Foto: archív TASR, autor K. Cích/19. mája 1966