Sekcia

Rok 1978: Pamätná tabuľa k udalosti, ktorá sa nikdy nemala stať

Pri príležitosti 10. výročia konania porady predstaviteľov komunistických a robotníckych strán socialistických krajín v auguste 1968 v Bratislave, odhalili 3. augusta na Dome rekreácie ROH v Kráľovskom údolí pamätnú tabuľu.

 

     Pamätnú tabuľu s textom, ktorý podporoval inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa z noci 20. na 21. augusta 1968 odhalil člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ľudovít Pezlár.

Pamätná tabuľa na Dome rekreácie ROH v Kráľovskom údolí v Bratislave. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/3. augusta 1968
Slávnostný prejav predniesol a pamätnú tabuľu odhalil člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ľudovít Pezlár. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/3. augusta 1968