Sekcia

Dr. Jonáš dokáže vypočítať pohlavie nenarodeného bábätka

V 60. rokoch uplynulého storočia vypukol medzi ženami v Československu doslova ošiaľ. Správa o MUDr. Eugenovi Jonášovi a jeho výskumnom stredisku, ktoré dokáže vypočítať vhodné dni na počatie sa šírila závratnou rýchlosťou.

     Výskumné stredisko Astra zaplavili tisícky žiadostí o určenie pohlavia potomkov. Ženy boli jednoducho zvedavé. Avšak Dr. Jonáš vedel z horoskopu vyčítať oveľa viac. V Astre sa zaoberali najmä metódami prirodzenej regulácie počatia, určovania pohlavia i životaschopnosti budúceho jedinca vychádzajúc z pôsobenia vesmírnych síl.

Vysoká miera presnosti

     Archívna správa z roku 1968 hovorí, že „výpočty tohto druhu uskutočnil dr.Jonáš asi pre 10 000 žien. Ich presnosť sa pohybuje medzi 95 až 98%. Vo vedeckej rade Astry sú domáci i zahraniční odborníci. O výskumné práce dr. Jonáša je veľký záujem v zahraničí, najmä v NSR, odkiaľ prišla žiadosť uskutočniť výpočty pre stotisíc žien, z Ústavu pre plánovanie rodičovstva UNESCO v Haagu a i."

V pondelok 18.novembra sa začalo v Nitre trojdňové zasadanie vedeckej rady Výskumného strediska Astra. Vo vedeckej rade Astry sú domáci i zahraniční odborníci. O výskumné práce dr. Jonáša je veľký záujem v zahraničí. Účastníci zasadania vedeckej rady. Druhý zľava MUDr. E.Jonáš, tretí zľava univ. prof. MUDr. Kurt Rechnitz. Foto:archív TASR, autor J. Bakala/18. novembra 1968

     MUDr. Eugen Jonáš sa stal doslova legendou. Skromný a hlboko veriaci lekár – psychiater a astrológ pracoval ako prednosta, okresný odborník, súdny znalec v Nitre. Keď v lete 1956 uzákonili v Maďarsku potraty, snažil sa prísť na spôsob, ako by sa zabíjaniu ešte nenarodených detí dalo predísť.

Veľký prelom

     Svoje prvé tézy v oblasti prirodzenej regulácie počatia objavil 15. augusta 1956 počas veľkého kresťanského sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Priebeh a výsledky svojich výskumov Dr. Jonáš vydal v niekoľkých publikáciách a jeho poznatky boli odprednášané aj na svetových kongresoch. V roku 1970 a 2000 bol americkými a argentínskymi vedcami navrhnutý na Nobelovu cenu. So svojou rodinou žije v Mani pri Vrábľoch, kde sa venuje písaniu a výpočtom prirodzenej regulácie počatia.