Sekcia

Rok 1962: Armatúrka Myjava si sama vzdeláva zamestnancov

V Slovenskej armatúrke na Myjave venujú pozornosť odbornej výchove a zvyšovaniu kvalifikácie svojich pracovníkov.

 

     "V odbornom učilišti pri závode sa teraz učí 231 chlapcov i dievčat, ktorí nadobúdajú kvalifikáciu v profesii kovotokár, frézar, nástrojár, galvanizér, zlievač pod tlakom, strojný zámočník a ďalšie. Do mimoriadnych foriem štúdia je okrem podnikovej technickej školy zapojených 88 pracovníkov.

     V podnikovej technickej škole, ktorú otvoria v školskom roku 1962-63 sa bude vzdelávať 62 pracovníkov starších ako 35 rokov, ktorí sú vo funkciách, kde sa vyžaduje najmenej strednotechnická kvalifikácia. V závodnej škole práce organizujú okrem toho početné kurzy pre rôzne profesie. Od začiatku tohto roku prebieha v závode prípravný kurz na Podnikovú technickú školu, v ktorom je 34 poslucháčov", píše sa v archívnej správe TASR.

Učiteľ - plánovač nákladov Samuel Kavický s poslucháčkami Emíliou Michalickovou z montážneho strediska a Miladou Kavickou z technickej kancelárie. V pozadí Samuel Kubina, ekonóm nástrojov. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/14. marca 1962