Sekcia

Rok 1954: Martinské Armádne divadlo funguje už 10 rokov

Pred desiatimi rokmi utvorili nadšení divadelní pracovníci v Martine novú profesionálnu divadelnú scénu.

 

     "Už prvou premiérou začala nová divadelná scéna v Martine svoju tradíciu pokrokového divadla. Už svojim skorším pôsobení­m v Slovenskom národnom povstaní­ a svojou činnosťou po oslobodení si vytvorila predpoklady pre nepopierateľné právo a spôsobilosť stať sa divadlom Československej armády - prvým armádnym umeleckým telesom na Slovensku.

     Armádne divadlo v Martine uviedlo v čase svojej 10 ročnej činnosti 1600 predstavení s 81 premiérami, ktoré videlo viac ako 3/4 milióna ľudí", píše sa v archívnej správe TASR.

 

     "Martinské Armádne divadlo s úspechom riadi dlhoročný divadelný pracovník pplk. Ivan Turzo. Pod jeho vedením plní­ divadlo úlohu v uvedomelom boji o nového hrdinu, ktorý svojim prí­kladom vychováva, strhuje k činom - je obrazom nového, socialistického človeka.

     Divadlo má dnes kvalitný a neobyčajne rôznorodý režisérsky kolektí­v. Režisér Dezider Janda je umelcom s veľkou citlivosťou, so zmyslom pre ľudsky hlboko precí­tené povahokresby", píše sa v archívnej správe TASR.

Režisér Dezider Janda na snímke so zdvihnutou rukou ho vidíme pri réžii hry Muž s puškou, ktorú Armádne divadlo uvedie v najbližších dňoch. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/8. februára 1954
Kolektív Armádneho divadla začína prácu na novej hre N. F. Pogodina Muž s puškou. Úspech na javisku má svoje korene v dôkladnom štúdiu hry celým kolektívom. Už na skúške pomáha režisér Dezider Janda (stojaci) hercom stvárňovať jednotlivé postavy. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/8. februára 1954

 

     "Armádne divadlo v Martine uvádza nielen stále čí­sla národného repertoáru, ale aj diela dávno nehrané alebo javiskovo ešte ani nerealizované. Má živé spojenie s českou klasikou a uvádza diela novej českej socialistickej dramatiky. Takmer jediné na Slovensku uviedlo napríklad  hru Vladimíra Semráda o národnom hrdinovi Júliusovi Fučíkovi Najlepší synovia a dcéry, hru Vojtecha Cacha Duchcovský viadukt a iné", uvádza archívna správa TASR.

 

     Profesionálne divadlo v Martine vzniklo v roku 1944 pretransformovaním Slovenského spevokolu na Slovenské komorné divadlo. Prvá premiéra novozaloženého divadla sa uskutočnila 22. januára 1944, v réžii Andreja Bagara uviedlo SKD Verhaerenovho Filipa II.
     Názov divadla na Divadlo Slovenského národného povstania sa zmenil od 1. januára 1951. Už 6. októbra 1951, v rámci osláv Dňa Československej ľudovej armády, sa uskutočnil slávnostný akt premenovania divadla na Armádne divadlo. Pod civilnú správu opäť prešlo 1. augusta 1960 a vrátilo sa k názvu Divadlo Slovenského národného povstania.