Sekcia

Ľudmila Cvengrošová cez svoje dielo približuje históriu Slovenska

Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová sa 17. júna dožíva 80 rokov. Cez svoje dielo približuje verejnosti významné etapy histórie Slovenska.

 

     Rodáčka z Radošinej pri Topoľčanoch Ľudmila Cvengrošová bola na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave študentkou národného umelca, profesora Rudolfa Pribiša. Inklinuje ku komornej plastike a k medailérskej tvorbe, ku ktorým čerpá motívy zo slovenskej histórie.

     Vytvorila sochy našich predkov, napríklad Súsošie sv. Cyrila a Metoda, sochu kniežaťa Rastislava a ďalšie. Je autorkou trojtonovej plastickej keltskej mince Biatec pred budovou Národnej Banky Slovenska v Bratislave.

Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová pri práci na plakete. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/23. mája 1978

 

     Ľudmila Cvengrošová je vášnivou cestovateľkou, prešla takmer všetky svetadiely, čo sa odráža i v jej tvorbe. Celé jej dielo sa koncentruje na zobrazenie ľudskej postavy bez ohľadu na rasu či náboženstvo. Za poctu jej excelentnej medailérskej tvorby možno považovať skutočnosť, že v roku 1999 si už medzičasom zosnulý pápež Ján Pavol II. vybral jej projekt na oficiálnu medailu.
      

     Umelkyňa je autorkou návrhu pamätnej zlatej a paladiovej bimetalovej mince vydanej v roku 2002 pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky. Tiež je autorkou busty Alexandra Dubčeka, ktorú v auguste 2002 slávnostne odhalili na rovnomennom námestí pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

Medaila, ktorú vytvorila Ľ. Cvengrošová pri príležitosti 21. pontifikátu Pápeža Jána Pavla II. Foto: archív TASR, autor P. Hudec/1. októbra 1999

 

     V decembri 2014 nitriansky biskup Viliam Judák slávnostne požehnal v katedrálnom chráme, Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade, edíciu pamätných medailí s názvom Pápeži v dejinách, ktorých autorkou návrhov bola tiež Ľudmila Cvengrošová.
      

     V auguste 2007 jej prezident SR udelil najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR.

Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová pri práci vo svojom ateliéri. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/3. júla 1990