Sekcia

Divadlo 2020: Slovenské herecké nebo – Jozef Budský

Pražský rodák, herec, režisér a pedagóg Jozef Budský sa zapísal do dejín slovenského divadelníctva ako výrazná osobnosť s neoceniteľnými zásluhami na zvyšovaní úrovne slovenského profesionálneho divadla.

 

     Jozef Budský sa narodil 11. júna 1911 v Prahe, kde aj študoval na obchodnej škole a súčasne sa venoval ochotníctvu v súkromných českých divadlách. Ako 17-ročný sa stal členom zboru spevohry Mestského divadla na Vinohradoch. Po krátkodobom pôsobení v českej Burdovej divadelnej spoločnosti prišiel do Bratislavy.
     V rokoch 1935 - 1938 bol členom českej Činohry Slovenského národného divadla. S mestom na Dunaji potom spojil celú svoju ďalšiu kariéru. Stvárňoval tam kľúčové postavy, ako napríklad Demetria v Shakespearovom Sne noci svätojánskej, Valéra v Moliérovom Tartuffovi či Dr. Galéna v Čapkovej Bielej nemoci.
     Po vojne zaujal aj filmových režisérov a zahral si v takých dielach, ako Vlčie diery, Kapitán Dabač, Nevesta hôľ či Sám vojak v poli. Oveľa väčší prínos slovenskému divadlu však znamenala jeho režisérska a pedagogická činnosť.
     Budský bol vedúcim pedagógom odborného divadelného kurzu pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave (1946 - 1954) a v rokoch 1950 - 1975 pôsobil na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). V roku 1960 mu udelili titul zaslúžilý umelec a o rok neskôr najvyššie štátne vyznamenanie svojej doby Rad práce. Titul národný umelec si prevzal v roku 1966.
     Jozef Budský zomrel 31. januára 1989 v Bratislave.