Sekcia

Divadlo 2020: Slovenské herecké nebo – Hana Meličková

Hana Meličková patrila k formujúcim osobnostiam slovenského profesionálneho divadla. Svojím hereckým majstrovstvom sa natrvalo zapísala do histórie divadelnej, televíznej, rozhlasovej a filmovej tvorby.

     

     Hana Meličková sa narodila 27. januára 1900 v Martine ako jedno z desiatich detí v rodine zbormajstra Jána Meličku, ktorý v nej vypestoval lásku k hudbe. Tej sa spočiatku aj venovala, neskôr ju však zlákalo divadlo. V roku 1919 odišla študovať herectvo a hru na klavír do Prahy. Po skončení školy pracovala ako učiteľka na Župnej hudobnej škole v Martine.
     Členkou Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave sa stala v roku 1926, kde pôsobila až do roku 1976. Počas svojho pôsobenia tu stvárnila takmer 300 postáv. Jej herecký talent našiel uplatnenie v každom žánri. Režiséri jej zverovali komické i tragické úlohy.
     Stvárnila najväčšie postavy klasického repertoáru od takých autorov ako William Shakespeare, Henrik Ibsen, Oscar Wilde alebo Lev Nikolajevič Tolstoj. Jej doménou sa stali ľudové postavy najmä v hrách slovenských klasikov Jozefa Gregora Tajovského alebo Pavla Országha Hviezdoslava.
     V rozhlase účinkovala od jeho vzniku v roku 1926. Zahrala si aj v mnohých slovenských filmoch ako Zemianska česť, Jerguš Lapin, Polnočná omša, Adam Šangala a účinkovala aj v televíznych seriáloch Parížski mohykáni, Straty a nálezy. 

     Hane Meličkovej v roku 1955 udelili titul zaslúžilá umelkyňa a o šesť rokov neskôr titul národná umelkyňa. Okrem toho bola laureátkou štátnej ceny a dostala vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu.

     Hana Meličková zomrela 7. januára 1978 v Bratislave.