Sekcia

21. september - sviatok celej našej žurnalistiky

Dvadsiaty prvý september už tradične patril oslavám Dňa tlače, rozhlasu a televízie. Je to príležitosť pozastaviť sa nad prácou tých, ktorí denne informujú širokú verejnosť o udalostiach doma i za hranicami.

 

     "Komunistickí novinári za predmníchovskej republiky vo svojom boji za práva robotníkov proti ich utláčateľom boli buržoáznymi vládnymi orgánmi neustále prenasledovaní a často aj žalárovaní. To za to, že písali pravdu, A tú za čias tzv. slobody tlače páni nemali radi. Komunistická tlač často s celými vybielenými stránkami bola toho najlepším svedectvom. Robotníci však vedeli vyčítať pravdu aj z týchto bielych stránok, pretože pravda sa utajiť nedá.

     Po oslobodení našej vlasti, najmä však po roku 1948, keď robotnícka trieda definitívne prevzala moc do svojich rúk, vykročili na novú cestu aj novinári. Krásna je ich úloha pri budovaní socializmu v našej vlasti. Vrcholnou organizáciou novinárov v ČSR, ktorá sa stará o ich ideovú výchovu, je Zväz čs. novinárov", píše sa v archívnej správe TASR.

V stredu 21. septembra otvorili v Bratislave Dom novinárov. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/21. septembra 1960

 

     V Československu sa teraz vydáva do 1300 novín a časopisov. Denne u nás vychádza vyše 4 milióny výtlačkov. V Západoslovenských tlačiarňach v Bratislave sa tlačia Roľnícke noviny, Smena a Čs. šport.

Dr. E. Lukáč a J. Škvarenina pri korektúre. Foto: archív TASR, autor J. Bakala/19. septembra 1965
Pozrite - hovorí poštová doručovateľka Pavla Podmanková, v Špačinciach číta noviny každý a veru dosť sa nachodím, než všetkým roznosím. Foto: archív TASR, autor J. Bakala/19. septembra 1965