Sekcia

Rok 1953:Menová reforma – veľká peňažná lúpež

Menová reforma, ktorú čs. vláda spustila v júni 1953 pripravila o celoživotné úspory obyvateľov bývalého Československa. Nazvali ju preto aj veľkou peňažnou lúpežou.

 

     Menová reforma z roku 1953 mala vyriešiť katastrofálny nedostatok spotrebného tovaru na trhu a zvýšiť kúpnu silu obyvateľstva, ktorú prinieslo rýchle tempo rastu ťažkého priemyslu.

     Reforma spolu so zrušením lístkového systému sa pripravovala od polovice roku 1952. Československej vláde s ňou pomáhala skupina sovietskych špecialistov na čele s námestníkom ministra financií I. D. Zlobinom.

Vo všetkých závodoch, na každom pracovisku, hovoria pracujúci na schôdzkach a desaťminútovkách o významnom, historickom uznesení vlády a strany o menovej reforme a zrušení lístkového systému. 21-členný kolektív, nositeľ vyznamenania Za vynikajúcu prácu v oddelení 4512 v Závode mieru, vidí v nových opatreniach týkajúcich sa menovej reformy a zrušenia lístkového systému veľký krok k ďalšiemu zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich. Na desaťminútovke, ktorú viedol vedúci úseku Jozef Hesek dňa 2. júna diskutovali o tom, ako zvýšia kvalitu výrobkov a produktivitu práce na svojom pracovisku a prispejú tak k upevneniu národného hospodárstva. Uvedomujú si, že menovou reformou sa zamedzí špekulantom bezprácne žiť na úkor robotníkov a zrušením lístkového systému sa umožní každému nákup za jediné maloobchodné ceny. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/3. júna 1953
Podobne aj pracovníci v prádelni hodvábu na desaťminútovkách riešia problémy svojho oddelenia a diskusiu zameriavajú hlavne na zlepšenie kvality výrobkov a zníženie odpadu. Na snímke vedie desaťminútovku vzorná pracovníčka oddelenia Magda Goeczová. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/3. júna 1953

 

Reforma v utajení

     Hoci príprava reformy prebiehala za veľmi prísnych informačných opatrení, na verejnosť prenikli správy o výmene peňazí. Najvyšší čs. predstavitelia však rezolútne popierali akékoľvek informácie o nej. Ešte dva dni pred menovou reformou prezident Československa Antonín Zápotocký v rozhlasovom prejave ubezpečoval znepokojených občanov, že žiadna reforma sa neuskutoční."Naša mena je pevná a menová reforma nebude, všetko sú to fámy, ktoré šíria triedni nepriatelia," upokojoval ľud prezident. Do platnosti vstúpila nečakane 1. júna 1953.

Všetky predajne maloobchodu sú pripravené zvládnuť im uložené úlohy. Bohatý výber všetkých druhov tovarov ako aj vzorne upravené prostredie spríjemní pracujúcim nákup. Veľkým uľahčením práce pre pracovníkov v maloobchode je dodávka najviac požadovaného tovaru v presne vyvážených balíčkoch, ktoré pre nich pripravili v rozdeľovni veľkoobchodu. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. júna 1953
Pracovníci veľkoobchodu s potravinami, v týchto dňoch vynaložili všetko úsilie na zvládnutie distribúcie veľkého množstva tovarov. Pracovali vo dne, v noci, pričom im pomáhalo tiež mnoho brigádnikov. Foto: archív TASR, autor L. Roller/3. júna 1953

 

Obavy z nepokojov

     Z obavy pred nepokojmi vydala vládna garnitúra množstvo pokynov ozbrojeným zložkám, orgánom komunistickej strany a štátnej správy. Hlavnú nespokojnosť vyvolalo znehodnotenie peňazí. Rodina si mohla na jedného člena vymeniť maximálne 300 korún v pomere 5 ku 1, zvyšok peňazí v hotovosti sa menil v pomere 50 ku 1. Peniaze uložené v sporiteľniach sa vymieňali diferencovane, podľa výšky vkladu, v pomere 5 až 10 ku 1. Viazané vklady v bankách prepadli v prospech štátu.

Krádež storočia

     Obyvateľstvo na Slovensku predložilo v hotovosti na výmenu 11,5 miliardy korún, za ktoré dostalo 422,103 milióna nových korún, dve miliardy boli uložené v sporiteľniach. V priemere vymenil slovenský občan 3329 starých korún za 121 nových. Nové papierové platidlá, ktoré sa použili po menovej reforme, vyrobila tlačiareň cenín Goznak Moskva, mince razili v mincovni v Leningrade (dnes Petrohrad).

Pracujúci z expedície údenárskeho tovaru Jaroslav Varo, Betka Lukašová a Anna Záhumenská s veľkou starostlivosťou vybavuje objednávky pre jednotlivé predajne Zdroja, Jednoty a pod. S radosťou rozvážajú kvalitnú čabajskú klobásu, chutné mäkké a trvanlivé salámy najrôznejšie druhy údenín, konzerv a hotových jedál. Radostne sa im pracuje preto, lebo vedia, že expedujú údenársky tovar v takom množstve, ktoré uspokojí aj najnáročnejšie nákupy. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/3. júna 1953
Všetky predajne sú dobre zásobené najrozličnejším tovarom obohateným i novými druhmi, ktorých doteraz na trhu nebolo. Hneď v prvý deň predaja za novú menu bol u bratislavského obyvateľstva veľký záujem o všetky druhy tovarov. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/3. júna 1953

 

Okradnutý národ

     Výmena peňazí bola rýchla, trvala iba štyri dni. Znamenala pre ľudí silný psychický šok spojený s pocitom krivdy, pretože ľudia v značnej miere prišli o svoje úspory.

Všetky predajne sú dobre zásobené najrozličnejším tovarom obohateným i novými druhmi, ktorých doteraz na trhu nebolo. Hneď v prvý deň predaja za novú menu bol u bratislavského obyvateľstva veľký záujem o všetky druhy tovarov. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/3. júna 1953