Sekcia

Rok 1969: Spolok starých mládencov v dedinkách pod Vtáčnikom menil stanovy

Začiatkom 60.rokov minulého storočia vzniklo na Slovensku zaujímavé združenie, ktorému jeho členovia dali meno Spolok starých mládencov. V čase svojich začiatkov vraj mal tento klub tisíc členov a to nie len zo Slovenska.

 

      "Že je možno osláviť Nový rok aj mimo okruh svojej rodiny ak ju človek ešte nemá založenú, presviedčajú už po piaty rok svoje okolie starí mládenci z dediniek pod Vtáčnikom v okrese Žiar nad Hronom. Tento spolok starých mládencov so sídlom v Hornej Trnávke má veľmi prísne zákony,“  píše sa v agentúrnej správe z roku 1969.

      Niektoré zo zákonov zmenili práve na piatom sneme. Doterajšie prísne pravidlá zmenil v zmysle, že bude mladých mužov po 25. roku života pripravovať na rodinný život. Takže ženba už nepredstavovala prísne sankcie. Spolok vraj bude pripravovať mužov na nadväzovanie nových známostí.

 

FOTO: Spolok starých mládencov so sídlom v Hornej Trnávke, okres Žiar nad Hronom existuje už niekoľko rokov. Starí mládenci pri jazde na bričke po okolí. Foto: Archív TASR, autor J.,Valko, 6.januára 1969.

 

        "Z týchto dôvodov bolo vlani pripravené aj stretnutie so slobodnými staršími dievčatami z francúzskeho Brenci. Avšak v naplánovanom termíne - auguste 1968 sa už stretnutie neuskutočnilo.  Členovia spolku sa aj napriek tomu dali na štúdium francúzštiny v jazykovom kurze,“ píše sa v správe. Na piatom sneme starých mládencov prijali aj nových členov, ktorí museli prisahať svoju vernosť spolku na sekeru.

 

FOTO: Členovia Spolku starých mládencov pripravili stretnutie so slobodnými staršími dievčatami z francúzskeho Brenci. Avšak v naplánovanom termíne - auguste 1968 sa už stretnutie neuskutočnilo. Starí mládenci pri jazde na bričke po okolí. Foto: Archív TASR, autor J.,Valko, 6.januára 1969.