Sekcia

Rok 1945: Slovensko sa rozlúčilo so svojim prvým národným umelcom

Vo veku 70 rokov zomrel v Bratislave 27. decembra 1945 prvý slovenský národný umelec, spisovateľ, básnik, prekladateľ a právnik Janko Jesenský. Štátny pohreb sa konal 30. decembra.

 

     V deň 71. narodenín národného umelca Janka Jesenského – 30. decembra, sa konala posledná rozlúčka so zosnulým spisovateľom. Katafalk s J. Jesenským bol vystavený v Paláci Slovenskej národnej rady (dnes Prezidentský palác), kde sa s ním prišli rozlúčiť stovky Slovákov. Na nádvorí  paláca sa uskutočnila aj posledná rozlúčka,  na ktorú prišli najvyšší predstavitelia štátu, predsedovia Slovenskej národnej rady Jozef Lettrich (DS) a Karol Šmidke (KSS), povereníci a desiatky obyvateľov mesta. Smútočný sprievod sa potom vydal na evanjelický cintorín.

Katafalk so zosnulým Jankom Jesenským vystavený v Paláci SNR. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945
Vynášanie katafalku so zosnulým Jankom Jesenským na nádvorie Paláca SNR. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945
Katafalk so zosnulým Jankom Jesenským na nádvorí Paláca SNR. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945
Katafalk so zosnulým Jankom Jesenským na nádvorí Paláca SNR. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945
Štátny pohreb spisovateľa Janka Jesenského v Bratislave. Smútiaci hostia, sprava evanjelický biskup Dr. Samuel Osuský, predseda SNR Karol Šmidke, námestník predsedu vlády Viliam Široký, predseda SNR Dr. Jozef Lettrich. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945
Štátny pohreb spisovateľa Janka Jesenského v Bratislave. Za kultúrnych pracovníkov a spisovateľov sa s nebohým rozlúčil povereník pre školstvo Ladislav Novomeský. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945
Legionári z prvej svetovej vojny, ktorí vzdali poslednú poctu zosnulému. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945
Štátny pohreb spisovateľa Janka Jesenského v Bratislave. Odnášanie pozostatkov Janka Jesenského z Paláca SNR na evanjelický cintorín. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. decembra 1945