Sekcia

Rok 1965:V Mojmírovciach si občania postavili zdravotné stredisko

V Mojmírovciach neďaleko Nitry, si obyvatelia svojpomocne vybudovali nové Obvodné zdravotné stredisko. Náklady naň dosiahli 1 930 000 Kčs.

 

     "V rámci akcie Z obyvatelia Mojmíroviec odpracovali na stavbe zdravotného strediska 16 826 brigádnických hodín. Zatiaľ v ňom ordinuje obvodný lekár, zubný lekár a raz týždenne je poradňa pre matky. V najbližšom čase dostanú aj detského lekára.

     Nové zdravotné stredisko slúži 5 500 obyvateľom Mojmíroviec, Veľkej Doliny a Svätoplukova", uvádza archívna správa TASR.

MUDr. Štefan Greguš, obvodný lekár v Mojmírovciach so svojou pacientkou Teréziou Bémovou. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/2. októbra 1965