Sekcia

Rok 1962: Vzorní pracovníci nášho poľnohospodárstva

Blíži sa XII. zjazd KSČ a na jeho počesť si dávajú robotníci v závodoch, pracovníci štátnych majetkov a JRD záväzky na ďalšie skvalitnenie práce a prekročenie noriem. Pracovné kolektívy sa navzájom vyzývajú na súťaženie o titul Brigáda socialistickej práce.

 

     Emil Frimel, vzorný dojič v Prievidzskom okrese, pracuje už 11 rokov na JRD v Prievidzi. Od roku 1959 má v socialistickej opatere 12 dojníc, od ktorých dosiahol v priebehu roka dennú dojivosť priemerne 9 litrov od kusa. V druhom a treťom štvrťroku lanského roku bol najlepším dojičom v Prievidzskom okrese. Tento rok sa s manželkou starajú o 24 dojníc. Na počesť XII. zjazdu KSČ sa s ďalšími siedmimi dojičmi JRD zaviazali od 83 dojníc nadojiť naviac o 40.000 litrov mlieka. Emil Frimel sa osobne zaviazal nadojiť od jednej dojnice denne o dva litre mlieka naviac.

Emil Frimel, vzorný dojič, pracuje už 11 rokov na JRD v Prievidzi. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962

 

     Na hospodárstve Malinová, Štátny majetok Nitrianske Pravno dosiahol vlani Valentín Jalový od 12 dojníc denne po 11,04 litrov mlieka. Na počesť XII. zjazdu KSČ sa zaviazal nadojiť tento rok od zverených dojníc o 5000 litrov mlieka viac ako vlani. Tridsaťdva ročný ošetrovateľ dojníc vďačí za svoje úspechy správnemu ošetrovaniu a kŕmeniu statku. Veľkú pozornosť venuje pripúšťaniu teliat a odstavovaniu dojníc pred otelením.

Vzorný ošetrovateľ dojníc Valentín Jalový z hospodárstva Malinová, ŠM Nitrianske Pravno. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962

 

     Alžbeta Remiášová je vzorná ošetrovateľka plemenných prasníc na JRD v Košeci, okres Považská Bystrica. Pracuje tu od roku 1952. V roku 1960 odstavila po 17 prasiec od 16 prasníc a vlani zvýšila odstav na 18,5 kusa od prasnice. Dosiahla to všestrannou starostlivosťou o matky, správnou technológiou kŕmenia a udržiavaním vzornej čistoty v matečníkoch. Na počesť XII. zjazdu KSČ sa zaviazala odchovať ročne 18 prasiec od jednej prasnice s priemerným váhovým prírastkom odstavčaťa 15 kg za 56 dní. 

Alžbeta Remiášová pri kŕmení prasníc. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962

 

     Ján Haľama, opravár STS Turčianske Teplice sa radí medzi najlepších pracovníkov Martinského okresu. Sústavným zvyšovaním kvantity i kvality opráv poľnohospodárskych strojov šetrí podniku ticícky Kčs. Vlani prekročil predpísaný plán opráv o 33,152 Kčs a zvýšil si kvalifikáciu o zváranie oblúkom a plameňom. Je členom kolektívu súťažiaceho o titul Brigáda socialistickej práce a stará sa o výchovu piatich učňov strojno-traktorovej stanice. 

Ján Haľama pri práci. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962

 

     Leštinskí družstevní roľníci v Dolnokubínskom okrese hospodária na 370 ha poľnohospodárskej, z toho 105 ornej pôdy. Od začiatku družstevného hospodárenia sa zaoberajú chovom plemenného rožného statku, ošípaných a oviec. O ich úspešnej práci svedčí 20 čestných uznaní a diplomov, ako aj vyznamenanie Za vynikajúcu prácu z roku 1960.

     Vlani odpredali 60.000 litrov mlieka, 81 q zrnín, 245 q zemiakov, takmer 16.000 vajec nadplán. Na jeden hektár pôdy vyrobili 120 kg mäsa, od 135 oviec dodali 305 kg vlny a 24 q syra. To by boli priaznivé predpoklady k splneniu záväzku - päťročnice za štyri roky. Tento rok sa zaviazali dorobiť naviac 100 q zemiakov, 40 q raži, 50 q pšenice, 233 q mäsa, 65.000 litrov mlieka, 15.000 vajec a odchovať 35 plemenných baranov. Hodnota tohto záväzku sa dá vyjadriť sumou 360.000 Kčs. Kolektív dojičiek a ošetrovateľov hovädzieho dobytka leštinského JRD sa na počesť XII. zjazdu KSČ rozhodol súťažiť o titul Brigáda socialistickej práce.

Od Františka Parulka, jeho manželky a syna, ktorí sa starajú o 600 nosníc a 1000 kurčiat závisí, či JRD Leštiny odovzdá tento rok podľa záväzku 15.000 vajec nadplán. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962
Úspechy leštinského JRD spočívajú aj v dobrej organizátorskej práci správy družstva. Na snímke: správa JRD s predsedom Jánom Kovalčíkom prerokúva plán zmeškaných jarných prác. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962

 

     Vzorný ošetrovateľ prasníc Vladimír Kubáň pracuje na Štátnom majetku v Parížovciach, farma Močiare v Liptovskomikulášskom okrese. Patrí už viac rokov medzi najlepších pracovníkov v chove ošípaných. S manželkou ošetruje 44 prasníc, od ktorých v roku 1961 odstavil 851 prasiat o priemernej živej váhe 15 kg, t. j. o 265 viac, ako mu určoval plán. Výrobné úlohy v roku 1961 splnil na 142%. Je členom 12-členného kolektívu súťažiaceho o titul Brigáda socialistickej práce. 

Vladimír Kubáň s manželkou sa svedomito starajú o zverené ošípané. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962

 

     Vzorný dojič Ladislav Petrovský pracuje od roku 1954 na Štátnom majetku Lesenice v Lučeneckom okrese. Za desať mesiacov lanského roku nadojil nadplán 11.753 litrov mlieka. Tento rok začal s ďalšími dvoma dojičmi súťažiť o titul Brigáda socialistickej práce. Na počesť XII. zjazdu KSČ sa zaviazali nadojiť od 36 zverených dojníc o 11.301 litrov mlieka naviac. 

Vzorný dojič Ladislav Petrovský (v popredí) so svojimi spolupracovníkmi pomáha aj pri kontrolnom chove teliat. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962
Vzorný dojič Ladislav Petrovský (v popredí) so svojimi spolupracovníkmi pomáha aj pri kontrolnom chove teliat. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962

 

     V zozname vzorných pracovníkov v Rimavskosobotskom okrese možno čítať aj meno Pavly Bláhovej, 46-ročnej dojičky kráv z JRD Čerenčany, kde pracuje od jeho založenia. Podarilo sa jej stmeliť sedemčlenný kolektív dojičiek natoľko, že už vlani sa rozhodli súťažiť o titul Brigáda socialistickej práce. Pod jej vedením nadojil kolektív vlani od 50 kráv vyše 143.000 litrov mlieka, t.j. od dojnice priemerne po 7,8 litra.

     Na počesť XII. zjazdu KSČ sa zaviazali oproti plánu 2400 litrov nadojiť od každej dojnice priemerne 2890 litrov mlieka, čo im má umožniť aj strojové dojenie 41 dojníc. Titul Brigáda socialistickej práce na čerenčianskom JRD dostali už ošetrovatelia dojníc i kolektív dojičiek. V práci im pomáhajú predseda JRD Ondrej Zolom a zootechnik Ladislav Bláha.

Brigáda socialistickej práce dojičiek, ktorú vedie Pavla Bláhová (prvá zľava). Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962
Pavla Bláhová, vedúca kolektívu dojičiek čerenčianskeho družstva, spája teóriu s praxou. Po absolvovaní družstevnej školy práce chodí teraz do dedinskej akadémie. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/14. apríla 1962