Sekcia

Rok 1964: Medzi Košicami a VSŽ začína jazdiť električka

V piatok 6. novembra v ranných hodinách sa začala premávka na rýchlodráhe medzi Košicami a Východoslovenskými železiarňami.

 

     "Pravidelná preprava je zabezpečená z križovatky Zimná ulica - Petra Jilemnického cez sídlisko Nové Mesto k hlavnému vchodu do Východoslovenských železiarní. V špičke bude premávať päť električiek - dvojičiek s kapacitou 1100 ľudí jedným smerom", uvádza archívna správa TASR.

Električky v konečnej stanici pred Východoslovenskými železiarňami - pred hlavným vchodom a administratívnou budovou VSŽ. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/6. novembra 1964

 

     Najmodernejší hutnícky kombinát v Československu, tisícky nových bytov, nová infraštruktúra, to boli vízie strany a vlády pre východoslovenskú metropolu koncom 50. rokov. K ich realizácii sa pristúpilo hneď v januári 1960. Prvá sa začala budovať hutnícka fabrika.

     Uznesenie vlády z toho istého roku nariadilo východoslovenskému Krajskému národnému výboru v Košiciach zabezpečiť rýchlu a pohodlnú dopravu pracujúcich z mesta do novobudovanej fabriky. Uvažovalo sa o autobusovej i trolejbusovej doprave. Keďže fabrika mala byť v tom čase najväčším hutníckym kombinátom v strednej Európe, objavila sa aj myšlienka unikátnej visutej dráhy, ktorá dovtedy v ČSR nebola. Ekonomicky najefektívnejšia však bola elektrická rýchlodráha, o čom sa rozhodlo vo februári 1960.

     Presne o rok sa začalo s jej výstavbou. Budovala sa po etapách a jej náklady siahali k sume takmer 70 miliónov Kčs. Popri rýchlodráhe sa začalo v roku 1962 stavať aj nové satelitné mestečko Nové Mesto, v ktorom malo nájsť svoj nový domov až 60 tisíc ľudí. Nové Mesto je dnes druhým najväčším slovenským sídliskom.

Časť úseku rýchlodráhy na VSŽ vedie cez sídlisko Košice Nové Mesto. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/6. novembra 1964

 

     Trasa rýchlodráhy medzi košickým sídliskom Nové Mesto a VSŽ je 13 kilometrov. Električky po nej postupne začali jazdiť v trojvozidlových súpravách, čo bolo v Československu dovtedy raritou.