Sekcia

Rok 1955:Oslavy Veľkého októbra na Stalinovom námestí v Bratislave

Pracujúci ľud na Slovensku, tak ako pokrokoví a mierumilovní ľudia na celom svete, pozdravil a oslávil v pondelok 7. novembra výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.

 

     "Horúce prejavy družby k svojim sovietskym bratom a priateľom vyjadrili aj občania Bratislavy na mohutnej manifestácii, ktorú usporiadali všetky zložky Slovenského národného frontu. Hlavné mesto Slovenska malo sviatočný ráz. Z vysokých stožiarov na uliciach a z vyzdobených domov vejú československé a sovietske štátne zástavy a zástavy ľudovodemokratických a spriatelených štátov.

     Priečelia domov lemujú desiatky transparentov a heslá. Na Stalinovom námestí (dnes námestie SNP) stojí slávnostná tribúna bohato vyzdobená vlajkoslávou", píše sa v archívnej správe TASR.

Vyše 100 000 pracujúcich zaplnilo priestranstvo Stalinovho námestia a priľahlé ulice, aby vzdali hold 38. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. novembra 1955
Na tribúne sú členovia strany a vlády a zástupcovia bratislavského konzulárneho zboru na čele s generálnym konzulom ZSSR v Bratislave Y. D. Karjakinom. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. novembra 1955

 

     "Na tribúnu prichádzajú člen politického byra ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek, členovia byra ÚV KSS, tajomníci ÚV KSS, predseda Slovenskej národnej rady František Kubač a podpredsedovia SNR, členovia predsedníctva Zboru povereníkov a povereníci, vedúci oddelení ÚV KSS, členovia predsedníctva Ústredného výboru Slovenského národného frontu, zástupcovia strán a zložiek SNF, Krajského a Mestského výboru KSS, Krajského a Ústredného národného výboru a ozbrojených zložiek. Na slávnostnej tribúne sú ďalej zástupcovia bratislavského konzulárneho zboru na čele s generálnym konzulom ZSSR v Bratislave Y. D. Karjakinom.

     Hlavný prejav predniesol člen politického byra ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek. Po ňom sa slova ujíma generálny konzul ZSSR v Bratislave V. D. Karjakin. Hovorí o obrovských úspechoch, ktoré dosiahol sovietsky ľud pod vedením komunistickej strany za 38 rokov svojho trvania na priemyselnom, poľnohospodárskom a kultúrnom úseku a v boji za mier. Vyzdvihuje stáročia trvajúce priateľstvo našich bratských národov, spečatené krvou a neustále sa prehlbujúce upevňovaním vzájomnej družby, pomoci a spolupráce. Oba prejavy prerušovali manifestanti nadšenými prejavmi súhlasu a skandovaním hesiel: Nech žije KSČ!, Nech žije ZSSR!, Nech žije mier!", uvádza archívna správa TASR.

Z vysokých stožiarov na uliciach a z vyzdobených domov vejú československé a sovietske štátne zástavy a zástavy ľudovodemokratických a spriatelených štátov. Priečelia domov lemujú desiatky transparentov a heslá. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. novembra 1955
Hlavný prejav predniesol člen politického byra ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. novembra 1955
Prejav Karola Bacílka i Y. D. Karjakina prerušovali manifestanti nadšenými prejavmi súhlasu a skandovaním hesiel: Nech žije KSČ!, Nech žije ZSSR!, Nech žije mier! Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. novembra 1955

 

     Po prejavoch číta laureát štátnej ceny Viliam Záborský pozdrav bratislavských pracujúcich sovietskemu ľudu k 38. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. More rúk sa dvíha na znak súhlasu s jeho obsahom a nadšené prevolávanie "Da zdravstvujet Sovietskij sojuz!" vyjadruje lásku a oddanosť nášho ľudu veľkému Sovietskemu zväzu.

Po prejavoch číta laureát štátnej ceny Viliam Záborský pozdrav bratislavských pracujúcich sovietskemu ľudu k 38. výročiu VOSR. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. novembra 1955
More rúk sa dvíha na znak súhlasu s jeho obsahom a nadšené prevolávanie "Da zdravstvujet Sovietskij sojuz!" vyjadruje lásku a oddanosť nášho ľudu veľkému Sovietskemu zväzu. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. novembra 1955