Sekcia

Vorošilovo - výkladná skriňa socializmu

Medzi obcami Kolačín a Trenčianska Teplá, na ploche 115 ha, vyrastá nové socialistické mesto Vorošilovo (Nová Dubnica). Po jeho dostavaní v ňom bude bývať 25.000 ľudí.

 

     Považie, údolie kedysi neskrotného, prudko tečúceho Váhu, je dnes svedkom nebývalého rastu Slovenska. Nové hydrocentrály, závody, sídliská - to je obraz niekdajších romantických zákutí pastierov oviec, za ktorými sa skrývala neuveriteľná bieda slovenského ľudu.

Pohľad na stavenisko prvého socialistického mesta na Slovensku - Vorošilova. V centrálnom bloku budov okolo hlavného námestia dominujú mohutné 5-poschodové budovy, ktoré svojou architektonickou zvláštnosťou dodajú mestu charakteristický ráz. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. júna 1954

 

Mesto pre ľudí socializmu a komunizmu

     Povyše železničnej stanice svetoznámych kúpeľov Trenčianskych Teplíc, v chotári medzi obcami Kolačín a Trenčianska Teplá, vyrastá na ploche 115 ha (vrátane komunikácií, námestí, parkov, sadov, športových ihrísk) nové socialistické mesto Vorošilovo.

     Po dostavaní tohto mesta, v ktorom jeho navrhovatelia - národný umelec Jiří Kroha a kolektív spolupracovníkov, harmonicky a nenásilne uplatňujú socialistický realizmus v architektúre, tu bude bývať 25.000 ľudí.

Základ bohatá ľudová tvorivosť

     Stavba hlavných budov budúceho mesta je architektonicky prevedená na podkladoch koncepcií klasickej architektúry až po najmenšie detaily. Objekt začína soklom vychádzajúcim z obkladu kamenného prízemia. Prízemie je bosované so soklovou i kordonovou rímsou a prechádza do hladkej omietky ukončenej hlavnou rímsou nad 4. poschodím. Piate poschodie zdobia grafitom. Pri tomto spôsobe výzdoby stavitelia najkrajších budov Vorošilova čerpali z nepreberného bohatstva ľudovej tvorivosti, ktorej krásne vzory nachádzajú na okolitých stavbách na Považí. Nový architektonický ráz týchto budov, riešený duchom socialistického realizu, urobí budúcim Vorošilovčanom pobyt v ich meste radostným a príjemným.

V prvých dokončených budovách už bývajú aj prví obyvatelia. Žiaci OUŠPZ z Bánoviec prišli na zácvik do dubnického závodu. V novom krásnom domove prežívajú radostné chvíle. Vidíme ich pred vchodom do budovy, zdobeným mozaikou prekrásnych slovenských ornamentov. Tam budú ďalšie takéto pekné budovy Vorošilova, hovorí Zdeněk Maslaňák, výchovný pracovník svojim zverencom Ladislavovi Haškovi a Jozefovi Jančíkovi. Až tam ďaleko bude sa rozprestierať mesto, prvé socialistické mesto, ktoré sa stane veľkým pamätníkom našich krásnych a veľkých čias. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. júna 1954

 

Studená vojna podnietila vznik nového mesta

     Začiatkom 50-tych rokov, keď Studená vojna medzi Východom a Západom začala naberať na intenzite a komunistická propaganda pripravovala ľudí na ďalší možný vojnový konflikt sa začalo na Slovensku s výstavbou prvého socialistického mesta Vorošilova (dnes Nová Dubnica). Keďže v neďalekej Dubnici bol významný strojársky podnik Závody K. J. Vorošilova , predpokladalo sa, že počas vojnového konfliktu budú bombardované. Preto bolo potrebné vystavať nové mesto obďaleč.

Mesto bez kostola

     S výstavbou nového mesta, v ktorom nič nesmelo pripomínať Boha, sa začalo v roku 1951. Bol to čas, keď v Československu ľudia naplno prežívali kult Stalina.

     Dôležitou úlohou vybudovať vzorové mesto nového socialistického, možno až komunistického človeka bol poverený významný český architekt, národný umelec Jiří Kroha. Projekt bol rozsahom a veľkorysosťou na tú dobu ojedinelý. Kvôli nemu zriadili aj architektonický ústav s desiatkami pracovníkov.

Víťazný oblúk v tvare ozubeného kolesa

     Mesto malo byť prehľadné, malo mať perspektívu. Do Vorošilova sa malo vchádzať po triumfálnej ceste cez akýsi víťazný oblúk, ktorý mal pripomínať ozubené koleso. Veľké námestie malo byť vhodné na masové prehliadky a manifestácie, v jeho čele mal stáť kultúrny dom. Kúsok  za ním mal byť do svahu vsadený amfiteáter pre tisícky ľudí. Vnútrobloky domov mali byť plné zelene.

Smrť Stalina, koniec Vorošilova

     Na jar roku 1953 Stalin zomrel. Začalo sa hovoriť o nezdravom stalinistickom kulte. A tak postupne zišlo aj z veľkolepých plánov výstavby Vorošilova. Architekt Kroha bol z projektu v roku 1955 odvolaný. V roku 1957 bola zakladacou listinou z nedokončeného Vorošilova vytvorená obec Nová Dubnica, ktorá získala štatút mesta 1. júla 1960.

Neďaleko Trenčianskej Teplej vyrastá nové mesto - budúce sídlisko pracovníkov závodov K. J. Vorošilova v Dubnici. Budúce mesto, námestia, parky, sady, športové ihriská budú rozložené na ploche 115 ha. Prvé mohutné budovy nového socialistického mesta už stoja. Pohľad na ne nie je celkom zvyčajný. Ich stavba ja architektonicky riešená na podkladoch klasickej architektúry z čias slovenskej renesancie a obsahuje množstvo ľudových prvkov z najrázovitejších dedín Slovenska, ako sú napr. Čičmany. Výzor budov zdobených vežičkami, ornamentikou a kúželkami je ľúbivý. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. novembra 1954
Neďaleko Trenčianskej Teplej vyrastá nové mesto - budúce sídlisko pracovníkov závodov K. J. Vorošilova v Dubnici. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. novembra 1954
V Ilavskom okrese vzniklo po oslobodení nové sídlisko Nová Dubnica s 1000 bytovými jednotkami. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/14. apríla 1960