Sekcia

Rok 1958: Už vyrubujú vianočné stromčeky

Lesníci z polesí Banskobystrického kraja dodajú k tohtoročným Vianociam 70-tisíc stromčekov, prevažne smrčkov. V polesiach Lesného závodu Hronec už dokončujú vyrubovanie stromkov.

Vyrubovanie stromčekov v polesí Studený Potok pod dozorom lesníka Ľudovíta Stanka. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/29. novembra 1958