Sekcia

Rok 1992: V Trnave inaugurovali univerzitu

V Trnave sa 8. novembra konala slávnostná inaugurácia Trnavskej univerzity.

 

     Trnavská univerzita nadviazala v roku 1992 na svoju predchodkyňu z rokov 1635 až 1777. Pôvodná Universitas Tyrnaviensis pôsobila v Trnave 142 rokov. V roku 1777 o jej preložení do Budína rozhodla cisárovná Mária Terézia. Univerzita mala štyri fakulty a pre jej význam mesto dostalo prezývku  Atény Uhorska.

     V roku 1992 po peripetiách spôsobených poryvmi na domácej politickej scéne Trnavská univerzita nadviazala na tradíciu a postupne otvorili svoje brány študentom fakulty filozofická, pedagogická, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, teologická a právnická. Prvým rektorom univerzity bol uznávaný odborník v oblasti astrofyziky a predstaviteľ skupiny slovenských vedcov venujúcich sa kresťanskej filozofii profesor RNDr. Anton Hajduk, DrSc..

Vlastnému aktu inaugurácie predchádzala svätá omša, ktorú v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa celebroval metropolita slovenský, arcibiskup Ján Sokol. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/8. novembra 1992

 

     Trnavskú univerzitu založil 12. mája 1635 ostrihomský arcibiskup, kardinál Peter Pázmaň, ktorého kapitula sídlila od dobytia Ostrihomu v Trnave. Ešte v tom istom roku, 18. októbra, ju schválil bulou panovník Ferdinand II. Habsburský. Zavŕšila sa tak snaha o podporu katolíckeho školstva v sídle kardinála. Okrem vzdelanostnej  úrovne mala univerzita posilniť aj katolícku vieru v Uhorsku. Prvým rektorom bol Juraj Dobronoki.

     Na univerzite sa začalo vyučovať 14. novembra 1635. Štúdium na filozofickej fakulte trvalo tri roky, na teologickej štyri. V roku 1667 sa otvorilo štúdium na právnickej fakulte, od roku 1779 sa vyučovalo aj na lekárskej fakulte.

     Trnavská univerzita mala vlastné observatórium, bohatú univerzitnú knižnicu, botanickú záhradu a divadlo. Na území Slovenska fungovala do augusta 1777. V súvislosti so školskými reformami ju v tom istom roku presunuli do Budína, kde jej panovníčka Mária Terézia poskytla kráľovský palác. Právnym nástupcom historickej Trnavskej univerzity je súčasná Univerzita E. Loránda v Budapešti.

V Trnave sa 8. novembra konala slávnostná inaugurácia Trnavskej univerzity. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/8. novembra 1992