Sekcia

Rok 1955: Posledné zvary na Trati družby

V utorok 13. septembra slávnostne otvorili premávku na novom úseku Trate družby medzi Kysakom a Margecanmi. Bol to posledný, najťažší úsek na tejto trati.

 

     "Trať družby so Sovietskym zväzom je obrovským dielom našich pracujúcich. Budovatelia, ktorí pracovali na jej zdvojkoľajnení, vylomili a presunuli od začatia stavby milióny kubíkov zeminy a tvrdej skaly. Nová trať vynechá ostré zákruty a značne sa skráti. Prechádza cez obrovské zárezy a násypy, niekoľko ráz preklenie Hornád a prechádza jedným z najväčších dvojkoľajných tunelov v strednej Európe - Bujanovským tunelom.

     Nová dvojkoľajová trať, ktorá je od starej trate značne vyššie položená, umožní v budúcnosti výstavbu nových vodných diel na Hornáde", píše sa v archívnej správe TASR. 

Nová trať prechádza cez obrovské zárezy a násypy. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/14. septembra 1955
Pred jedným z najväčších dvojkoľajných tunelov v strednej Európe - Bujanovským tunelom. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/14. septembra 1955

 

     Heslom „Strane, vláde česť a sláva - spojená je Moskva Praha“ napísaným na koľajnici, vyjadrili svoju radosť pracovníci Železničného staviteľstva v Košiciach, keď posledným párom koľajníc dokončili pokládku koľajníc na úseku Trate družby Kysak - Margecany. Spojenie dokončil kolektív stavebného vlaku 35, ktorý pod vedením náčelníka Mateja Krnáča dosahoval pri pokládke na Trati družby stále vynikajúce výsledky.

Pracovníci Železničného staviteľstva vynakladajú teraz všetko úsilie, aby novú zdvojkoľajnenú Trať družby už v septembri odovzdali do prevádzky. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/28. júna 1955

 

    "V utorok 13. septembra slávnostne otvorili premávku na novom úseku Trate družby medzi Kysakom a Margecanmi. Bol to posledný najťažší úsek na tejto trati. V dĺžke tri a pol  kilometra sa vybudoval mohutný Bujanovský tunel. Krásnym dielom je aj Ružínsky viadukt, ktorý taktiež nemá páru.

     Najzaujímavejšie na tomto úseku Trate družby je to, že rýchliky skrátia cestu z Kysaku do Margecian o 15 minút a osobné vlaky až o pol hodiny. Nákladné vlaky skrátia cestu na tomto úseku dokonca o 1 - 2 hodiny", uvádza archívna správa TASR.

Úspešné boli aj zaťažkávacie skúšky na Ružínskom viadukte. Tri najťažšie rušne rušnovodičov Vojtecha Buzu, Jozefa Dziedzinu a Martina Vernárskeho prešli niekoľko ráz po koľaji nášho najväčšieho mostu na východ. Na mostnú konštrukciu tlačilo 470 ton. Zaťažkávacie skúšky ukázali, že naše mosty na východ sú pevné. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/28. júna 1955
Pred vstupom prvého vlaku na novú koľaj zhromaždili sa budovatelia Trate družby, hostia i cestujúci na malej slávnosti, na ktorej zástupca ministra inžinier Jaroslav Volf a povereník verejnej dopravy Samuel Takáč zhodnotili prácu budovateľov Trate družby i železničného staviteľstva, ktorí v skrátenom čase odovzdali novú trať do prevádzky. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/14. septembra 1955
Prvý vlak na novej koľaji Trate družby očakávali na všetkých staniciach miestni občania a pionieri s kytičkami a zástavkami. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/14. septembra 1955