Sekcia

Leninove spisy - zdroj sily a poučenia

V študovniach marxizmu-leninizmu, v knižniciach škôl, pracovniach vedeckých pracovníkov, inžinierov, učiteľov i domácich knižniciach robotníkov na Slovensku, pribúdajú každým rokom spisy Vladimíra Iľjiča Lenina.

     Po Leninových spisoch siahajú naši pracujúci vo chvíľach, keď sa im v práci vynoril problém, či potreba ozrejmiť si správnosť konania alebo v snahe poučiť sa zo skúseností robotníckej triedy a Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.

Na obrázku v Krajskej poradni a študovni marxizmu-leninizmu v Bratislave, študenti nad zväzkom Leninových spisov, ktorý pojednáva o družstevnom pláne. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/20. apríla 1956

 

     V slovenčine vyšli už najdôležitejšie zväzky Leninových spisov, ktoré spadajú do obdobia príprav a priebehu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a do obdobia utvárania sa novej socialistickej spoločnosti.

Na obrázku 13 zväzkov, ktoré doteraz vyšli v slovenčine. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/20. apríla 1956

 

     V tomto roku dostanú pracujúci na Slovensku do rúk ďalšie Leninove spisy v slovenskom jazyku. Je to 20. - 23. zväzok z obdobia prvej svetovej vojny.

     Pracovníci Ústavu dejín KSS v Bratislave pripravujú v tomto čase do sadzby jeden z najdôležitejších Leninových spisov a najvýznamnejšie politicko-ekonomické dielo vôbec - tretí zväzok, pojednávajúci o vývine kapitalizmu v Rusku.

Na obrázku pracovníčky Ústavu dejín KSS Jirka Vašinová a Izabela Kunová pracujú na treťom zväzku Leninových spisov. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/20. apríla 1956
V sadzbe ja teraz 23. zväzok Leninových spisov. Pracuje na ňom sadzač tlačiarne Pravda, vydavateľstva ÚV KSS Jaroslav Čepelák. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/20. apríla 1956
V tlačiarni Pravda pripravujú na vydanie 21. zväzok Leninových spisov. Ružena Kubečková pripravuje zväzky k väzbe. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/20. apríla 1956