Sekcia

Rok 1973: Bratislave pribudla socha Mikuláša Kopernika

V areáli Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odhalili 30. novembra sochu učenca Mikuláša Kopernika, ktorého 500. výročie narodenia v tomto roku oslavuje celý vedecký a kultúrny svet.

 

     Autorom sochy geniálneho učenca 15. storočia Mikuláša Kopernika bol akademický sochár Tibor Bártfay. Vytvoril ju pri príležitosti 500. výročia narodenia tohto velikána.

 

     Poľský astronóm Nicolaus Copernicus (Mikuláš Kopernik 1473-1543) je tvorcom priekopníckej heliocentrickej teórie, ktorá nepokladala Zem za stredobod vesmíru.      

     Kopernik študoval filozofiu, medicínu, matematiku a astronómiu v Krakove, kde sa zoznámil s Ptolemaiovým systémom planetárnej sústavy. Venoval sa aj štúdiu klasických jazykov. Neskôr študoval v Taliansku v Padove a v Bologni cirkevné právo a medicínu, ktorá v tom čase mala blízko k astrológii. Pôsobil ako kanonik kapituly vo Fromborku (Poľsko). Ustanovil si tri životné pravidlá – vykonávať svoje bohoslužobné povinnosti, neodoprieť chudobe lekársku pomoc a všetok voľný čas venovať štúdiu a vede. Všade kde žil zriadil observatórium. Jeho pozorovania pohybu Slnka a Zeme poslúžili neskôr pri vytvorení gregoriánskeho kalendára.

     Kopernikovym životným dielom je spis Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI (Mikuláša Kopernika toruňského O obehoch nebeských telies, 6 kníh).