Sekcia

Rok 1966: Členovia SĽUK-u J. Kubánka a H. Melicherová sú Zaslúžilí umelci

Dvom popredným členom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, sólistke Hedvige Melicherovej a umeleckému vedúcemu a choreografovi Jurajovi Kubánkovi udelila vláda čestný titul Zaslúžilý umelec.

 

     Dekréty o udelení vyznamenaní, prvých v oblasti ľudového tanca, odovzdal obom umelcom v prítomnosti člena predsedníctva a tajomníka ÚV KSS Vasila Biľaka povereník SNR pre školstvo a kultúru dr. Matej Lúčan v sobotu 8. októbra v sídle SĽUK-u v Rusovciach pri Bratislave.