Sekcia

Rok 1983: Zemplín - Mekka archeológov

V dedinke na pravom brehu rieky Bodrog odkryli bohaté archeologické nálezisko

 

Výsledky overovacieho terénneho výskumu v obci Zemplín v okrese Trebišov, ktorý tu od mája do konca júna 1983 robil tím košického oddelenia Archeologického ústavu SAV v Nitre, vedený PhDr. Dušanom Čaplovičom, CSc., potvrdili oprávnenosť požiadavky archeológov uskutočniť v tejto oblasti komplexný systematický tímový výskum.

„Ide o významné centrum osídlenia od počiatku výskytu človeka na východoslovenskej  nížine po vrcholný stredovek, ktoré pracovníci SAV na rôznych lokalitách obce Zemplín skúmali už v rokoch 1955 - 63 a v rokoch 1970 - 74. Tohtoročný výskum v lokalite Pod záhradami odkryl súvislú kultúrnu vrstvu z 1. storočia pred našim letopočtom,“ uvádza sa v správe z archívu TASR.

 

 

FOTO: Archeologický výskum v obci Zemplín. Nestor slovenských archeológov prof. PhDr. Vojtech Budinský -Krička, DrSc., /vľavo/ ako konzultant a vedúci výskumu PhDr. Dušan Čaplovič, CSc., pri predbežnom hodnotení nálezov. Foto: Archív TASR, autor S.Písecký, 11.júla 1983.

 

V lokalite sa našlo nezvyčajné množstvo keramických nálezov v ojedinele zachovalom stave, dokonca na ploche 50 metrov štvorcových išlo o tisícky črepov. Unikátny nález zahŕňal na východnom Slovensku, zbrane, mince  a iné predmety každodennej potreby.

„Tie sú dôkazom symbiózy keltského a dáckeho etnika na našom území. Požiadavku komplexnosti budúceho výskumu zvýrazňuje nález štvorcovej chaty s kolovou nadzemnou konštrukciou s kamenným kozubom v rohu z X. storočia a kostrové hroby z XI.- XII. storočia, patriace k rozsiahlemu pohrebisku súvisiacemu so začiatkami vývoja župného sídla Zemplín na počiatku uhorského štátu,“ konštatuje sa v správe.

 

FOTO: Archeologický výskum v obci Zemplín. Technik ústavu Ján Neuwirt pri odkrývaní kostrového hrobu. Foto: Archív TASR, autor S.Písecký, 11.júla 1983.